Rapport Saabs rörelseresultat uppgick till 1 739 miljoner kr under det tredje kvartalet, vilket gav en rörelsemarginal på 7 procent, en höjning från 5,2 procent mot tredje kvartalet förra året. Enligt Saabs vd Håkan Buskhe har åtgärderna för att stärka rörelsemarginalen haft effekt.

Arbetet med att förbättra effektiviteten och öka produktiviteten fortsätter och vidtagna åtgärder reflekteras i periodens stärkta rörelsemarginal i jämförelse med tredje kvartalet 2018.

”Under de första nio månaderna uppvisade Saab en stark orderingång och en organisk tillväxt om 11 procent. Saab ser utvecklingen i linje med sina mål; fortsatt god tillväxt och högre lönsamhet. Fokus har fortsatt varit på genomförandet av Saabs stora program. Att dessa genomförs enligt plan utgör grunden för Saabs utveckling, tillsammans med fortsatta satsningar inom bland annat teknikutveckling och internationalisering”, skriver Håkan Buskhe i kvartalsrapporten.

Orderingången uppgick till 19 093 miljoner kr (17 183) de första nio månaderna. Under kvartalet bidrog flera ordrar till den positiva utvecklingen, i första hand ordern från finska försvarsmakten på leverans och integration av ledningssystem till Finlands nya korvetter inom ramen för Squadron 2020-programmet.

För Saab är detta en stor milstolpe, enligt Buskhe, då det innebär en referenskund inom avancerade ledningssystem, integration och sensorer. Vidare är detta av stor strategisk vikt för Saab när andra länder ska upphandla den här typen av avancerade system.

Försäljningsintäkterna under de tre första kvartalen uppgick till 24 855 miljoner kr (22. 138) och motsvarade en organisk tillväxt om 11 procent. Ökningen drevs främst av affärsområde Dynamics men även en stark utveckling inom övriga affärsområden.

Det operationella kassaflödet uppgick till -4 356 miljoner kr (-5 197) och är i linje med den utveckling som tidigare kommunicerats för 2019. Det negativa kassaflödet kan i första hand förklaras av en hög upparbetning i Saabs stora kontrakt, främst inom Aeronautics. Saab håller fast vid sin bedömning att det operationella kassaflödet kommer vara på en bättre nivå för helåret 2019 än 2018, då stora milstolpebetalningar är planlagda för fjärde kvartalet.

 

Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"