Rapporter Säkerhetsjätten Securitas överträffade förväntningarna under andra kvartalet.

Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.760 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 1.639 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Ebita-marginalen blev 5,8 procent, mot väntade 5,6 procent.

Försäljningen uppgick till 30.535 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 29.448 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 6 procent, mot väntade 2,5 procent.

Securitas ser en ”mycket bra” utveckling för den underliggande verksamheten i Nordamerika.

Vi förväntar oss en positiv organisk försäljningstillväxt i det tredje kvartalet”, skriver Magnus Ahlqvist i vd-ordet av rapporten för det andra kvartalet 2022.

Den organiska försäljningstillväxten var enligt Magnus Ahlqvist förväntat negativ under det andra kvartalet ”på grund av de avslutade kontrakten med låg marginal förra året samt lägre tilläggsförsäljning.

Securitas vd Magnus Ahlqvist uppger att den höga inflationen som råder är utmanande för bolaget.

Det skriver Magnus Ahlqvist i vd-ordet av rapporten för det andra kvartalet 2022.

Securitas-vd:n påtalar dock att han bedömer att bolaget ”lyckades framgångsrikt att hantera en positiv balans i pris- och lönekostnadsökningarna. Att aktivt hantera prishöjningarna är fortsatt en viktig prioritering för att säkerställa att vi levererar kvalitet till våra kunder”.

Trots fortsatt press från kostnader hänförliga till arbetskraftsbrist och sjukfrånvaro lyckades Securitas nå en ”stark förbättring av rörelseresultatet” enligt Magnus Ahlqvist.

Vad gäller de pågående transformationsprogrammen i Europa och Ibero-Ameriva utvecklas de enligt plan.

”Vi förväntar oss att realisera stora finansiella och operativa effekter de kommande åren”, skriver Magnus Ahlqvist.