Aktie Bioarctics partner Eisai meddelade under natten till onsdagen positiva resultat för läkemedelskandidaten lecanemab från fas 3-studien Clarity AD i tidig Alzheimers sjukdom. Bioarctics vd Gunilla Osswald är mycket nöjd med studiens utfall. Bioarctics aktie rusade 170 procent in den inledande handeln på onsdagen.

”Om man tittar på allt vi hade kunnat önska att bekräfta från fas 2b-studien så har vi verkligen bekräftat det, vilket är ännu starkare nu”, säger Gunilla Osswald till Nyhetsbyrån Direkt.

Något som Gunilla Osswald framhåller i utfallet av Clarity AD-studien i fas 3 med läkemedelskandidaten lecanemab är den höga signifikansen i det primära resultatet.

Efter 18 månaders behandling visade den aktiva behandlingsgruppen med lecanemab och placebogruppen på en skillnad om -0,45 poäng på Alzheimersskalan CDR-SB (Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes). Det motsvarar en minskning av den kliniska försämringen med 27 procent. Det statistiska P-värdet som avgör om huruvida resultatet är statistiskt signifikant låg på 0,00005, vilket innebär att ett slumpmässigt resultat kan uteslutas.

Från Bioarctics partner Eisai framgår att den japanska läkemedelsjätten avser inlämna marknadsansökningar i USA, Japan och Europa innan utgången mars 2023, vilket även sammanfaller med den tidpunkt då Eisais brutna räkenskapsår 2022/2023 avslutas.

Hur ser vägen fram till ett USA-godkännande ut?

”Då måste man förstå att det är två olika processer. Det första som vi håller på med är en ansökan för ett accelererat godkännande som är baserat på fas 2b-resultaten, det vill säga biomarkörerna om hur man rensar amyloid (placket i hjärnan Direkts anm) från hjärnan. Den processen har ett pdufa-datum, alltså sista datum när FDA ska svara som är 6 januari nästa år”, säger Gunilla Osswald.

”Sedan har man nu fått kliniska effektdata som bekräftar att lecanemab också har en klinisk effekt. Det kommer att leda till en ny ansökan för ett fullt godkännande som är baserat på klinisk effekt. Det är den som kommer att skickas in senast i slutet på mars nästa år. Den processen kan förhoppningsvis gå ganska fort eftersom FDA redan har granskat alla andra resultat förutom Clarity AD. Men exakta datum får vi återkomma med när den ansökan är inskickad”.

Bioarctic har tidigare meddelat att det finns milstolpsbetalningar kopplade till regulatoriska inlämnanden och godkännanden. Bolaget har däremot inte avslöjat någonting om hur stora dessa respektive milstolpsbetalningar är.

I avtalet med Eisai kvarstår, enligt bolaget milstolpsbetalningar om 136 miljoner euro. Vid rådande valutakurs med en eurokurs på cirka 10:91 kronor motsvarar det knappt 1,5 miljarder kronor.

Därtill har Bioarctic rätt till royalty på framtida försäljning i en hög ensiffrig nivå.

Gunilla Osswald tycker att det i dag är ”alldeles för tidigt att kommentera något kring prissättning”.

När amerikanska Biogen fick, ett kontroversiellt och kraftigt ifrågasatt, villkorat USA-godkännande under 2021 för sin Alzheimersbehandling Aduhelm låg deras listpris på 56.000 dollar per år. Trots avsaknad av läkemedel inom Alzheimers sjukdom har dock Aduhelm inte fått något riktigt lyft.

Biogen har därefter dock sänkte priset på Aduhelm och hade i januari 2022, enligt Alzecure Pharmas vd Martin Jönsson fortsatt ett pris på 28.000 dollar.

Bioarctics vd Gunilla Osswald uppger att det är deras partner Eisai som kommer att stå för prissättningen.

Ungefär 30 miljoner globalt lider i dag av Alzheimers sjukdom och siffran väntas öka kraftigt med en åldrande befolkning.

”Det väntas öka de kommande 30 åren till ungefär 90 miljoner, alltså tredubblas på 30 år”, säger Gunilla Osswald.

I USA finns över sex miljoner personer med Alzheimers sjukdom.

Clarity AD-studien har inriktat sig på den grupp av patienterna med så kallad mild kognitiv störning och mild Alzheimers sjukdom.

Nyhetsbyrån Direkt ställer frågan om storleken på den potentiella marknaden och om det skulle kunna röra sig om en så kallad mångdubbel blockbustermarknad, där en blockbuster är ett läkemedel som säljer för över 1 miljarder dollar per år.

”Det är en väldigt stor marknad. Det håller jag absolut med om”, säger Gunilla Osswald utan att nämna några exakta siffror.

Gunilla Osswald vill inte spekulera kring hur stor del av patienterna som lecanemab skulle kunna nå ut till.

”I dag finns det bara symtomlindrande behandling i stora delar av världen och så finns det Aduhelm i USA med ett accelererat godkännande, men de har inte visat klinisk effekt ännu. Så det här är det första projektet som visar klinisk signifikant effekt att bromsa sjukdomen”, säger Gunilla Osswald.

Nyhetsbyrån Direkt ställer även frågan om indikationen för lecanemab skulle kunna breddas med vidare studier.

”Det första som redan är på väg och händer är att man tar fram en subkutan beredning för att ge ett administreringsalternativ. Den beredningen testas just nu i den öppna förlängningsstudien av Clarity AD. Sedan pågår det redan nu en studie på väldigt tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, innan man har symtom men att man har inlagringar av amyloidaggregat i hjärnan. Det är den studien som kallas Ahead, en fas 3-studie som pågår runtom i världen”, säger Gunilla Osswald.

Lecanemab finns även med i en studie som ska utvärdera en kombinationsbehandling tillsammans med en så kallad tau-antikropp.

”Vi kommer att se kombinationsbehandlingar och de här olika patientpopulationerna. Sedan får vi analysera resultaten i detalj i den här studien för att förstå ännu mera delar kring vilka patientpopulationer som skulle kunna tänkas ha bäst effekt och så vidare”, säger Gunilla Osswald.

Bioarctic skriver i sitt pressmeddelande att ”i Clarity AD var den relativa risken för den vanligaste biverkningen vid anti-amyloidbehandlingar, ARIA, i enlighet med förväntan.

”ARIA är den här typen av biverkningar som den här sortens behandlingar kan få. Om vi tittar på ARIE-E, som är den där man har en form av hjärnödem som framförallt syns på magnetkamera på MRI hade vi tidigare strax under 10 procent och nu har vi 12,5 procent. Det är ungefär en tredjedel så mycket som man ser med de övriga senfas-projekten”, säger Gunilla Osswald

Med tanke på den breddade populationen och att man tillåter patienter med andra sjukdomar med andra medicineringar får man enligt Gunilla Osswald även ”mer spontant ARIA-H, en form av små mikroblödningar”.

Är det här något man kan handskas med?

”Ja, det här har alla de här substanserna och även spontant i Alzheimers sjukdom. Vi ser det även i placebogruppen. Utan det som är viktigt följa är ARIA-E som man behöver följa med MRI. Det kommer oftast de tre första månaderna. Ofta går det över på en ganska kort tid. De allra flesta har inga symtom, mindre än tre procent har några symtom överhuvudtaget”, säger Gunilla Osswald.