Positiva studier lyfter Oxigene

Publicerad 2007-11-21 09:13

Nya data från en studie i Storbritannien bygger på bevisen att Oxigenes preparat Oxi4503 har kapacitet för signifikant effekt i behandling mot tumörer. Aktien stiger kraftigt på börsen.

Studien har genomförts på möss av doktor Barbara Pedley på The Royal Free och University College Medical School.

Oxigene uppger också att studien kan leda till ett nytt spår för forskningen kring preparatet.

Vidare framgår att en studie av doktor Davina Honess vid Gray Cancer Institute i Storbritannien kan visa på positiva effekter från behandling med CA4P.

Oxigenes forskningschef, David Chaplin menar att studien kan leda till användningsområdet breddas för CA4P för patienter med högt blodtryck.

(Direkt)