Fonder Indien drabbades av pandemins andra våg under våren men Carnegie Indienfond har ändå gått relativt bra under sommaren, rapporterar förvaltaren Gunnar Påhlson.

De indiska bolagen påverkades negativt av den nedstängning som skedde i april och maj i år, men skillnaden mot ifjol är att nedstängningarna nu var partiella, och selektiva, vilket minskat deras påverkan på den indiska ekonomin. För Carnegie Indienfond resulterade det i uppgång i juli, skriver förvaltaren Gunnar Påhlson i sin rapport för juli.

Carnegie Indienfond ökade 1,42 procent under månaden, efter en junimånad som gav 1,92 procents uppgång. Det innebär en uppgång på helåret på 13, 75 procent.

”Allmänt stark efterfrågan”

Några av kärninvesteringarna i fonden har utvecklats väl efter starka rapporter, skriver Gunnar Påhlson. Det gäller till exempel den ökade byggaktiviteten i landet, då investeringar i både infrastruktur och bostäder ökar.

Det har allmänt sett funnits en stark efterfrågan under våren och sommaren, vilket gav prishöjningar, vilket i sin tur varit positivt för företagens marginaler.

– Ett par exempel är husmarknaden som vuxit kraftigt. Investeringen i Asian Paint gick bra då försäljningen steg med 91 procent, vilket ledde till att vinsten ökade med 89 procent, säger Gunnar Påhlson, med tillägget att de högre råvarupriserna blev något negativt för marginalerna.

”Bank och IT upp”

Bankinvesteringen iIcici Bank är också ett bra exempel, då tillväxten i utlåning steg med 20 procent och tillsammans med ett växande räntenetto och högre räntemarginaler krävdes lägre avsättningar för kreditförluster. Det gav sammantaget ett ökat resultat med 78 procent, enligt Gunnar Påhlson.

Innehaven i övrigt har också utvecklats väl, till exempel IT-sektorn, trots den andra pandemivågen och partiella nedstängningar av det indiska samhället.

Negativt blev det dock för fordonsindustrin, där bolagen kom med sämre rapporter.