I annonssamarbete med CARNEGIE

ANNONS ”Realtillgångar och Cat bonds kan stabilisera en portfölj när det blåser”, säger Jens Öhlund, som förvaltar portföljen Alternativa Investeringar.

Carnegie Private Bankings portfölj Alternativa Investeringar ska tillföra diversifiering och samtidigt bidra till avkastningen.

– Tillgångarna ska i stor utsträckning stå på egna ben och inte direkt påverkas av vad som händer på aktie- och räntemarknaden, säger Jens Öhlund, portföljförvaltare inom Alternativa Investeringar.

Alternativa Investeringar har två komponenter: Alternativ Alfa är portföljens mer offensiva del. Den består av innehav där nischade externa förvaltare genom expertkunskap försöker generera överavkastning (alfa). Exempel på strategier är volatilitet och distressed debt (omstruktureringscase).

Beställ en kostnadsfri provportfölj med utvalda aktier och investeringar 

Alternativ Inkomst är portföljens mer defensiva del. Den genererar ränteliknande avkastning, men från alternativa källor, som katastrofobligationer (cat bonds), fastigheter och grön elproduktion.

Till skillnad från Alternativ Alfa beror utvecklingen av dessa strategier mer på faktorer som inflation, ekonomisk utveckling och vädret. Cat bonds påverkas i huvudsak av orkansäsongen i USA.

– Fokus är att de båda strategierna ska ha låg korrelation, såväl med marknaden som med varandra. Den låga ömsesidiga korrelationen gör den högre volatiliteten i Alfa-delen hanterbar, säger Jens Öhlund.

Som inflationsskydd har Alternativa Investeringar exponering mot olika realtillgångar.

Hur har Alternativa Investeringar utvecklats i år?

– Vi har haft en bra start och utvecklats bättre än jämförelseindex och andra defensiva tillgångar. Portföljen har en tid haft exponering mot breda råvaruindex, vilket har bidragit positivt, liksom fastigheter. Vi har haft relativt liten exponering mot equity hedge, den hedgefondkategori som har lyckats sämst i år.

Vilka förändringar har ni gjort?

– Vi bedömer att motvinden för räntebärande tillgångar består, därav övervikten mot Alternativa Investeringar i vår totala allokering. Vi har ökat exponeringen mot distressed debt, som borde gynnas av en tuffare konjunktur. I mars och maj tog vi in guld som hedge, vilket historiskt har fungerat bra i perioder av oro och inflation. Alternativa Investeringar har också adderat en equity long/short-förvaltare, fokuserad på Kina.

– Där ser vi goda möjligheter till överavkastning. I dag är vår exponering fokuserad på Norden, så detta ger också en geografisk riskspridning, säger Jens Öhlund.

Ladda ned portföljrekommendationer för alternativa investeringar

Native - alternativa investeringar.docx

Gör din nästa investering tillsammans med Sveriges bästa Private Banking*

Hos Carnegie öppnas dörrar till investeringsmöjligheter andra aktörer inte kan erbjuda.

Delta i Nordens större börsnoteringar, investera i intressanta onoterade bolag som växer utanför börsen och ta del av aktiecase baserad på topprankad aktieanalys.

Carnegie erbjuder en samlad finansiell rådgivning till förmögna privatpersoner, mindre företag, institutioner och stiftelser. Tjänsten Private Banking erbjuder vi till dig som har mer än 5 miljoner kronor att placera. Vår förvaltning är hållbar och alltid skräddarsydd efter dina behov oavsett om du är en aktiv eller passiv investerare.

*Kantar Prospera 2016-2021

Av: Carnegie

Detta är en annons från Carnegie och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.