Portfölj med potential


Publicerad 2010-05-26 11:22

Investmentbolaget Bures portföljbolag har flyt just nu. På ett års sikt har vi en vinnaraktie.

Bures kontor på Nybrogatan i Stockholm är inte särskilt stort. Bara sex personer huserar där – en väsensskild förändring jämfört med 2002 när investmentbolagets ambitionsnivå var som högst och hade 45 personer på sin lönelista.

Men aktiviteten är det inget fel på. Under det senaste året har Bure gått ihop med sin forna huvudägare investmentbolaget Skanditek och bland portföljbolagen är det börsnoterade utbildningsföretaget Academedia högaktuellt eftersom det just nu är föremål för en budstrid mellan EQT och det amerikanska riskkapitalbolaget Providence. Vidare har det viktigaste innehavet, teknikföretaget Micronic, gått ihop med Mydata och Bure gjort en storinvestering i Carnegie tillsammans med riskkapitalbolaget Altor.

Bures vd Patrik Tigerschiöld har därmed en hel del att arbeta med och fundera över.

Just nu är han mest sysselsatt med att försöka komma ur den accept han gav Providence om att sälja Academediaaktierna till riskkapitalbolaget för 170 kronor. Det juridiska spörsmålet är värt att lägga en hel del energi på eftersom skillnaden mellan de 170 kronor och dagens aktiekurs på drygt 200 kronor betyder motsvarande 50 miljoner kronor för Bure eller 2 procent av substansvärdet.

Det var lite överraskande att Bure valde att acceptera budet på Academedia. Utbildningsbranschen ses allmänt som långsiktigt intressant och Bures skolor har starka varumärken och en god lönsamhet. Skälet till försäljningen var antagligen att Bure stod inför valet att öka ägandet från 13 procent av bolaget till 25–30 procent för att verkligen få praktisk kontroll över bolaget och internationalisera verksamheten – eller gå i motsatt riktning och sälja.

Valet blev att sälja eftersom Academedia i annat fall antagligen hade blivit lite för stort för Bure som trots sammanslag-ingen med Skanditek är ett litet investmentbolag med ett substansvärde på knappt 2,5 miljarder kronor. Bure har dessutom lite för många verksamheter för att det ska framstå som optimalt.

Bolaget äger större poster i fyra noterade bolag och har därutöver 12 onoterade innehav. Det är för mycket för ett investmentbolag med sex anställda och risken är att bristen på resurser gör Bure till en närmast passiv förvaltare.

Bureaktien handlas i dag i nivå med redovisat eget kapital. För att aktien ska vara värd att köpa bör det därför finnas dolda övervärden om 500 miljoner kronor i den onoterade delen.

Börsportföljen är värd 1,2 miljarder kronor, motsvarande halva Bure. De viktigaste onoterade innehaven är fondkommissionärsfirman Carnegie, energikonsultbolaget Energoretea och managementutbildningsbolaget Mercuri International.

Sett till Bures aktiekurs värderas hela Carnegie till 1,5 miljarder kronor. Det framstår som lågt sett till att fonddelen tjänade 80 miljoner kronor före skatt första kvartalet. Vinsten i investmentbanken blev bara 10 miljoner men var trots allt en förbättring med 115 miljoner jämfört med för ett år sedan.

Vi räknar med att Carnegie är värt 3 miljarder kronor och att det ger ett övervärde på 500 miljoner kronor för Bureaktien.

Även i konsultbolaget Energoretea lär det finnas ett mindre övervärde. Bolaget har växt bra och tjänade 20 miljoner kronor före skatt 2008 och omsätter i dag närmare 300 miljoner.

Däremot är det svårt att se hur utbildningsföretaget Mercuri International verkligen är värt 200 miljoner kronor. I fjol föll omsättningen med 25 procent och kräftgången har fortsatt under första kvartalet. Bolaget omsätter 600 miljoner kronor och har en lång bit kvar till lönsamhet.

Bure måste därför betraktas som rimligt värderat till dagens kurs 27 kronor.

Lägger man däremot till att de noterade dotterbolagen Micronic och Vitrolife står inför en spännande framtid väger vågskålen över till köp på något års sikt.

För mycket. Patrik Tigerschiölds portfölj är lite för stor. Robert Henriksson/scANPIX