Fonder Hedgefonder är populära bland svenska fondsparare och flera har levererat en stark avkastning i det stökiga börsklimatet. Men det gäller att vara uppmärksam på fondernas villkor och potentiellt saftiga avgifter, enligt Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Från årsskiftet fram till slutet av augusti uppgick svenskarnas nettosparande i hedgefonder till nära 7 miljarder kronor, enligt Fondbolagens förening. Under samma period landade nettouttagen från samtliga fondkategorier på drygt 21 miljarder kronor.

En anledning till att hedgefonder blivit mer populära kan vara att några tar plats på 2022-års topplistor med en avkastning på mellan 20 och 30 procent. Stockholmsbörsen har jämförelsevis rasat 32 procent i år.

– Det har varit ett mycket turbulent börsår där trenden varit tydligt nedåtgående. Den miljön kan ge hedgefonder ett övertag då de har ett mer flexibelt placeringsmandat, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza och fortsätter:

– De starka trender vi sett i år har exempelvis varit bra för trendföljande hedgefonder, som gått bra.

Han betonar också att placeringslyckan kan vända snabbt med trendföljande strategier.

– Ibland funkar det, och ibland funkar det i ärlighetens namn inte alls. Den som sparar långsiktigt tycker jag ska utvärdera en sådan här fond på några års sikt för att försöka hitta en duktig förvaltare, säger Nicklas Andersson.

– Det bör man göra för alla fonder, men kanske allra helst på den här typen, tillägger han.

Nicklas Andersson tycker att de som vill placera i hedgefonder ska betrakta dem som en “krydda” i sitt sparande med en portföljvikt på 5 till som mest 15 procent som riktmärke.

Avanza har visserligen sett ett positivt inflöde till hedgefonder i år, men kundernas nettoköp i global- och blandfonder är samtidigt 44 respektive 15 gånger större, enligt sparekonomen.

När det gäller hedgefonder är det också viktigt att syna villkoren. De har ofta en prestationsbaserad avgift på mellan 10 till 30 procent på den överavkastning som fonder levererar mot sitt jämförelseindex.

Här bör sparare även se upp för lågt ställda avkastningskrav, påtalar Nicklas Andersson.

– Jag har sett fonder som tagit ut prestationsbaserad avgift för avkastning som överstigit en tre månaders statsskuldväxel, det är inte ok, säger han och syftar på korta skuldebrev som staten ger ut, vanligtvis till låg ränta.

Nicklas Andersson tillägger att det är viktigt att se över villkoren för att ta reda på när fonden tar ut den prestationsbaserade avgiften.

Begreppet hedgefond används väldigt brett, men framför allt syftar det på specialfonder som har ett friare investeringsmandat och har som mål att vara absolutavkastande. Det innebär att fonden ska leverera en positiv avkastning oberoende av marknadsmiljön.

Hedgefonder kan många gånger ta korta positioner på marknaden, blanda olika tillgångsslag och koncentrera portföljen till relativt få innehav till skillnad från traditionella aktie- och räntefonder.

– Det friare investeringsmandatet gör att förvaltaren blir en ännu viktigare faktor att ta med i beaktning. En god historik är visserligen inte någon garanti för framtida avkastning, men det skadar inte, säger Nicklas Andersson.