Poolia vill lösa in var femte aktie

Publicerad 2007-11-20 17:09

Poolia ska erbjuda aktieägarna i Poolia att lösa in var femte aktie mot kontant betalning på 30 kronor per aktie.

Genom erbjudandet kan sammanlagt högst 4 599 832 aktier i bolaget komma att inlösas till ett totalt belopp på högst cirka 138 miljoner kronor.

Enligt Poolia är bakgrunden till beslutet att bolagets likvida medel, som uppgick till 382 mi