Poolia vänder till vinst

Publicerad 2012-02-10 09:41

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 1,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011 (-65,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:08 kronor (-3:83).

Resultatet belastas omstruktureringskostnader, nysatsningar och kostnad för tv-reklam i Sverige om 8,9 miljoner kronor samt återställningskostnad av lokal i Storbritannien om 1,2 miljoner. Föregående år belastades resultatet med nedskrivning av goodwill i Storbritannien med 71,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 292 miljoner kronor (379). Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor (-62,2) och rörelsemarginalen var -0,6 procent (-21,0).

Resultatet före skatt uppgick till -1,4 miljoner kronor (-58,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -7,4 miljoner kronor (13,5).

En utdelning om 0:43 kronor per aktie föreslås för helåret 2011 (0:40).