POOLIA: SÄMRE RESULTAT HOS UNIFLEX TYNGDE 2 KV

2022-07-26 07:10:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Poolias omsättning ökade i det andra kvartalet 2022 med 18 procent medan rörelseresultatet sjönk till 18 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen minskade till 3,3 procent (4,7).

"Försämringen av rörelseresultatet beror framförallt på sämre resultat hos Uniflex Sverige. Det beror dels på att vi startat upp många uppdrag i kvartalet vilket medfört kostnader för arbetskläder och utbildning och dels på att det är en röd dag mer i det andra kvartalet jämfört med föregående år. På röda dagar betalar vi enligt gällande kollektivavtal inom Uniflex segment lön till konsulterna även om de inte arbetar", skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 miljoner kronor (25,8), motsvarande 0:01 kronor per aktie (0:55).

"Att kassaflödet i kvartalet är något sämre än förväntat beror dels på att omsättningen ökat och dels på att ett antal stora kunder betalat vissa fakturor i början av juli i stället för i slutet av juni då de förföll", skriver vd.

För att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet

mot HR-Tech, konsulttjänster inom bland annat Tech samt strategikonsultverksamhet, har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma för att namnändra det noterade moderbolaget Poolia till Pion Group.Direkt-SE