Poolias omsättning sjunker

Publicerad 2017-02-20 07:42

Rapport Poolias omsättning sjunker. Orsaken är bland annat att att kunderna själva anställer bemanningsföretagets personal.

Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 5,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2016 (8,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:33 kronor (0:48).

Nettoomsättningen uppgick till 199 miljoner kronor (210).

Rörelseresultatet blev 8,8 miljoner kronor (6,9).

Resultatet före skatt uppgick till 8,8 miljoner kronor (11,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 23,4 miljoner kronor (11,4).

En utdelning om 0:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2016 (0:50).

Kunderna anställer Poolias konsulter

Poolias omsättning minskade i det fjärde kvartalet, jämfört med samma period ett år tidigare. Rörelseresultatet steg dock och rörelsemarginalen landade på den högsta nivån för ett fjärde kvartal sedan finanskrisen.

”Omsättningen under kvartalet sjönk med 5 procent vilket är otillfredsställande och delvis beroende på att våra kunder anställer våra konsulter i stor omfattning samtidigt som kandidatbristen är påfallande”, skriver vd Morten Werner i bokslutsrapportens vd-ord.

Inför det nya året räknar Poolia med att högkonjunktur i Tyskland och Sverige ska skapa god efterfrågan på bolagets tjänster, vilket emellertid också kan leda till kandidatbrist.

”För att åstadkomma tillväxt intensifierar vi vår marknadsföring mot kandidatmarknaden och fortsätter att bygga upp vår försäljningsorganisation”, skriver Morten Werner.