Poolia minskar vinsten

Publicerad 2014-05-05 08:31

Rapport Bemanningsföretagets resultat och omsättning sjunker i första kvartalet. Besparingar i svenska verksamheten fortsätter för att anpassa till lägre volymer.

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 2,7 miljoner kronor för det första kvartalet 2014 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 kronor (0:19).

Nettoomsättningen uppgick till 182 miljoner kronor (194).

Rörelseresultatet blev 4 miljoner kronor (4,3) och rörelsemarginalen var 2,2 procent (2,2).

Resultatet före skatt uppgick till 3,9 miljoner kronor (4,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 7,7 miljoner kronor (5,7).

Poolias svenska verksamhet, som står för 74 procent av bolagets intäkter, visar en otillfredsställande orderingång och lönsamhet och är i fokus för fortsatta åtgärder.

Det skriver Poolias nya vd Morten Werner i kvartalsrapporten.

”Besparingarna i den svenska verksamheten fortsätter för att anpassa overhead-kostnaderna till den lägre volymen. Samtidigt arbetas det intensivt med försäljningen”, skriver han.

Efterfrågan på hyrtjänster ligger fortfarande på en låg nivå, enligt vd.

”Vi arbetar med att anpassa utbudet till efterfrågan. Antalet rekryteringsuppdrag visade en svagt stigande trend mot slutet på rapporteringsperioden”, skriver Morten Werner.

Poolia Tysklands intäkter växte med 32 procent i lokal valuta under kvartalet, vilket innebär att bolaget fortsätter att vinna marknadsandelar lokalt, och i Finland växte intäkterna 20 procent i lokal valuta.