Nollresultat för Poolia

Publicerad 2015-02-17 14:09

Rapport Aktieägarna blir snuvade på utdelningen när Poolia redovisar nollresultat.

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2014 (-0,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (-0:02).

Nettoomsättningen uppgick till 179 miljoner kronor (182).

Rörelseresultatet blev 1 miljoner kronor (-0,8) och rörelsemarginalen var 0,6 procent (-0,4).

Resultatet före skatt uppgick till 0,9 miljoner kronor (-0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 miljoner kronor (-11,5).

Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna.

Poolias bedömning är att marknaden inom bolagets segment fortfarande uppvisar en avvaktande hållning.

”Sambandet mellan en positiv BNP-utveckling och bemanningsbranschens tillväxt verkar svagare än tidigare år. Vi tror på en högst moderat efterfrågeutveckling under 2015”, skriver Poolia i bokslutsrapporten.