Börsen Bemanningsjätten Poolia har det tufft. Vinsten dalar visar den senaste kvartalsrapporten.

Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar intäkter om 540 miljoner kronor (457) för det andra kvartalet 2022.

Rörelseresultatet uppgick till 17,7 miljoner kronor (21,7) och rörelsemarginalen till 3,3 procent (4,7).

Den 22 juli avyttrades Poolias tyska dotterbolag och resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till -5 miljoner kronor och har belastat resultatet i det andra kvartalet. Poolia Tyskland redovisas som avvecklad verksamhet.

Resultatet efter skatt uppgick till 13,8 miljoner kronor (16,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 miljoner kronor (25,8).

Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23 augusti för att ändra namnet på bolaget från Poolia till Pion Group.

Poolias omsättning ökade i det andra kvartalet 2022 med 18 procent medan rörelseresultatet sjönk till 18 miljoner kronor (22) och rörelsemarginalen minskade till 3,3 procent (4,7).

”Försämringen av rörelseresultatet beror framförallt på sämre resultat hos Uniflex Sverige. Det beror dels på att vi startat upp många uppdrag i kvartalet vilket medfört kostnader för arbetskläder och utbildning och dels på att det är en röd dag mer i det andra kvartalet jämfört med föregående år. På röda dagar betalar vi enligt gällande kollektivavtal inom Uniflex segment lön till konsulterna även om de inte arbetar”, skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 miljoner kronor (25,8), motsvarande 0:01 kronor per aktie (0:55).

”Att kassaflödet i kvartalet är något sämre än förväntat beror dels på att omsättningen ökat och dels på att ett antal stora kunder betalat vissa fakturor i början av juli i stället för i slutet av juni då de förföll”, skriver vd.

För att tydliggöra koncernens nya inriktning med olika specialiserade varumärken och en breddning av sortimentet mot HR-Tech, konsulttjänster inom bland annat Tech samt strategikonsultverksamhet, har styrelsen kallat till en extra bolagsstämma för att namnändra det noterade moderbolaget Poolia till Pion Group.