POLITIK: NY OMRÖSTNING OM ANDERSSON PÅ MÅNDAG - NORLÉN

2021-11-25 14:52:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) För att minimera skadorna på förtroendet för politiken bör en ny statsministeromröstning hållas så snart som möjligt.

Det sade talman Andreas Norlén vid en pressträff på torsdagen.

Han sade att han efter samtal med partierna kan konstatera att samtliga håller fast vid sina positioner som de hade på onsdagsmorgonen. Därmed kommer han att nominera Magdalena Andersson som statsminister igen, och efter bordläggning bör en ny statsministeromröstning kunna hållas på måndag.

Han sade att den formella frågan rests om en statsminister som ännu inte tillträtt efter skifteskonselj verkligen kan avgå. Det enkla svaret är att denna situation inte skett tidigare, att det uppstår osäkerhet mellan val och skifteskonselj.

Det enda rimliga är ändå att den statsminister som inte vill tillträda inte tillträder, han har svårt att se en annan ordning. Detta framstod som det rimliga även om det inte finns tydliga regler.

Han sade också att han beklagar onsdagens händelseutveckling, att välja en statsminister som sju timmar senare begär entledigande framstår för svenska folket som "obegripligt". Det kan skada förtroendet för det politiska systemet.

Om Miljöpartiet meddelat att de inte tänkte sitta kvar om budgeten föll hade han kunnat vänta med att nominera Magdalena Andersson, och först röstat om budgeten och sedan om statsminister. Han hade inte föreställt sig att Magdalena Anderssons hållning om att kunna sitta kvar med oppositionens budget inte gällde hela regeringen, alltså även Miljöpartiet.

Han vill vara neutral i sin hållning till partierna. Men det var inte helt oväntat att Centerpartiet skulle agera som de gjorde, och det som hände hade därmed kunnat undvikas på ett enkelt sätt.Direkt-SE