Fordonsindustri Volvo Cars delägda elbilsbolag Polestar sänker sin leveransprognos för helåret 2022 och räknar nu med att kunna leverera 50.000 bilar. Tidigare bedömning var 65.000 levererade bilar under året.

Polestar uppger att den utdragna nedstängningen i Kina, som en följd av covid 19-utbrott, ligger bakom den sänkta leveransprognosen.

För årets första fyra månader redovisar Polestar att försäljningen mer än fördubblades till omkring 13.600 fordon och att bolagets orderingång ”mer än trefaldigades” till närmare 23.000 fordon, jämfört med motsvarande period 2021.

”Samtidigt som en exceptionellt stark orderingång visar Polestars förmåga att uppnå sitt mål för 2022 om 65.000 sålda fordon, drabbas bolaget av begränsningar i leveranskedjan som fortsätter att utmana hela bilindustrin”, skriver bolaget.

Genom att vidta åtgärder planerar Polestar för att kunna hämta igen en viss del av produktionsbortfallet senare under året och är därför övertygat om att det ska kunna leverera på sina mål avseende försäljningsvolymerna för perioden 2023-2025, uppger bolaget.

Polestar avser notera aktien på den amerikanska Nasdaq-börsen genom en sammanslagning med det amerikanska spac-bolaget Gores Guggenheim, som väntas slutföras under det första halvåret 2022.