Aktie Volvo Cars ger ett 18-månaderslån på 800 miljoner dollar till sitt intressebolag Polestar. Det framgår av ett pressmeddelande. "Lånet inkluderar en option för Volvo Cars att konvertera lånet till aktier pro rata i en eventuell framtida nyemission från Polestar", skriver Volvo Cars.

Lånebeloppet på 800 miljoner dollar, motsvarande runt 9 miljarder kronor, från Volvo Cars är i paritet med det direkta och indirekta finansiella och likviditetsmässiga stödet som Polestars andra stora aktieägare, PSD Investment, tillhandahåller.

”Detta paket, tillsammans med andra planerade finansieringsaktiviteter av Polestar, ger företaget tillräckliga finansiella medel under 2023”, heter det i pressmeddelandet.

Volvo Cars ägarandel i Polestar uppgår till 48,3 procent.