POLARCOOL: BEHOV SE ÖVER FINANSIELL STÄLLNING REDAN I HÖST (NY)

2023-05-26 10:20:57

(Tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Polarcool, verksamma inom idrottsmedicinska produkter, har ett behov att se över den finansiella ställningen redan under hösten 2023, vilket är tidigare än beräknat.

Det meddelar bolaget i delårsrapporten för det första kvartalet.

Under det gångna kvartalet meddelades utfallet i en företrädesemission där bolaget tillfördes 7,4 miljoner kronor sedan garanter behövt teckna 28 procent av emissionen för att ta teckningsgraden till 100 procent.

"Med den lyckade emissionen på 7,4 miljoner kronor, har bolaget stärkt sin finansiella ställning. Återbetalningen av konvertiblerna under maj innebär dock att bolagets finansiella ställning blivit mer beroende av försäljningsframgångar i närtid och att Polarcool därför har ett behov att se över den finansiella ställningen redan under hösten 2023, vilket är tidigare än beräknat", skriver medicinteknikbolaget i utsiktsavsnittet av delårsrapporten.

Sammanfattningsvis ser bolaget framför sig en fortsatt ökad försäljning på den europeiska marknaden med ökade intäkter och förbättrat kassaflöde som följd.

"Vid erhållande av MDR-cerfifiering kommer även kostnaden för kvalitetsarbetet för PolarCap System minska avsevärt då det innebär att Polarcool kan göra detta i egen regi", uppger företaget.

"Med vår nuvarande kostnadskostym och efter erhållet MDR-certifikat beräknas fortsatt 150 uthyrda system täcka företagets kostnadsbas med nuvarande verksamhet. Dock räknar bolaget med att erhålla FDA-godkännande under året vilket i så fall kommer att innebära en satsning på USA och därmed ökade kostnader", uppger Polarcool vidare.

I delårsrapporten redovisar bolaget ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -3,2 miljoner kronor (-3,0). Efter 0,1 miljoner kronor i finanskostnader landar resultatet före och efter skatt på -3,3 miljoner kronor (-3,0).

Nettoomsättningen steg till drygt 0,3 miljoner kronor (0,2) med stöd av förbättrad försäljning under fjolåret.

"Med ett ökat antal avtal fortsätter trenden med en ökad nettoomsättning. Våra avtalsintäkter periodiseras under hela avtalsperioden", noterar Polarcools vd Erik Andersson i rapporten.

Merparten av de avtal som tecknats under första kvartalet 2023 kommer att börja påverka nettoomsättningen under andra halvan av 2023 i samband med säsongstarterna, tillägger han.Direkt-SE