POLARCOOL: BEHOV SE ÖVER FINANSIELL STÄLLNING REDAN I HÖST

2023-05-26 10:09:31

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Polarcool har ett behov att se över den finansiella ställningen redan under hösten 2023, vilket är tidigare än beräknat.

Det meddelar bolaget i delårsrapporten för det första kvartalet.

Under det gångna kvartalet meddelades utfallet i en företrädesemission där bolaget tillfördes 7,4 miljoner kronor sedan garanter behövt teckna 28 procent av emissionen för att ta teckningsgraden till 100 procent.

"Med den lyckade emissionen på 7,4 miljoner kronor, har bolaget stärkt sin finansiella ställning. Återbetalningen av konvertiblerna under maj innebär dock att bolagets finansiella ställning blivit mer beroende av försäljningsframgångar i närtid och att Polarcool därför har ett behov att se över den finansiella ställningen redan under hösten 2023, vilket är tidigare än beräknat", skriver medicinteknikbolaget i utsiktsavsnittet av delårsrapporten.Direkt-SE