Aktie Philip Morris (PMI) är inte beroende av att budet på Swedish Match går igenom för att bolaget ska nå sina strategiska mål. Det sade PMI:s vd Jacek Olczak i en intervju med Bloomberg News sent på fredagen där han även uppgav att nuvarande budnivå är rättvisande men att en höjning av budet och/eller en sänkning av acceptansgraden inte går att utesluta.

”Vissa ser det här som det enda alternativet. Swedish Match har en strategisk betydelse för oss men min strategi är inte beroende av Swedish Match”, sade Jacek Olczak.

PMI har satt upp som mål att en majoritet av tobaksbolagets verksamhet ska vara rökfri 2025.

PMI:s bud på Swedish Match ligger på 106 kronor men aktien har under en längre tid handlats mellan 108 och 110 kronor. Bakom utvecklingen ligger en allt mer tilltagande opposition där aktieägare menar att budet är för lågt. För en dryg vecka sedan rapporterade Bloomberg att flertalet hedgefonder, som tillsammans äger minst 25 procent av snusbolaget, tagit position i Swedish Match för att motsäga sig budnivån.

När PMI lade sitt bud i maj i år var det villkorat en acceptansgrad överstigande 90 procent av aktierna. På senare tid har det spekulerats i att PMI kan vara berett att sänka acceptansgraden. I fredagens intervju utesluter Jacek Olczak inte en sänkt acceptansgrad men samtidigt menar han att en sådan åtgärd skulle göra affären mindre attraktiv.

För ungefär en månad sedan förlängde Philip Morris acceptfristen för budet från den 30 september till den 21 oktober.