PM SVERIGEPROGNOSER OCH UTFALL

2023-05-26 05:30:40
                 INF-prognos  utfall
15/5 KPIF (m/m) apr 0,5% 0,2%
KPIF (y/y) apr 7,9% 7,6%
KPIF ex energi (y/y) apr 8,7% 8,4%

27/4 BNP-indikator (q/q) 1kv 0,3% 0,2%

26/4 Arbetslöshet, säsongsrensat mar 7,5% 7,2%

14/4 KPIF (m/m) mar 0,7% 0,4%
KPIF (y/y) mar 8,4% 8,0%
KPIF ex energi (y/y) mar 9,0% 8,9%

17/3 Arbetslöshet, säsongsrensat feb 7,4% 7,6%

15/3 KPIF (m/m) feb 0,8% 0,9%
KPIF (y/y) feb 9,2% 9,4%
KPIF ex energi (y/y) feb 8,7% 9,3%

28/2 BNP (q/q) 4kv -0,6% -0,5%

20/2 KPIF (m/m) jan -1,1% -1,3%
KPIF (y/y) jan 9,6% 9,3%
KPIF ex energi (y/y) jan 8,2% 8,7%

17/2 Arbetslöshet, säsongsrensat jan 7,5% 7,3%

30/1 BNP-indikator (m/m) dec -0,8% -0,5%
BNP-indikator (q/q) 4kv 0,2% -0,6%

27/1 Arbetslöshet, säsongsrensat dec 7,3% 7,5%

13/1 KPIF (m/m) dec 1,5% 1,9%
KPIF (y/y) dec 9,7% 10,2%
KPIF ex energi (y/y) dec 8,3% 8,4%

16/12 Arbetslöshet, säsongsrensat nov 7,3% 7,2%

14/12 KPIF (m/m) nov 0,9% 0,7%
KPIF (y/y) nov 9,7% 9,5%
KPIF ex energi (y/y) nov 8,2% 8,0%

29/11 BNP (q/q) 3kv 0,7% 0,6%
BNP (y/y) 3kv 2,8% 2,5%

18/11 Arbetslöshet, säsongsrensat okt 7,1% 7,7%

15/11 KPIF (m/m) okt 0,1% -0,1%
KPIF (y/y) okt 9,4% 9,3%
KPIF ex energi (y/y) okt 7,5% 7,9%

28/10 BNP-indikator (q/q) 3kv -0,1% 0,7%
BNP-indikator (y/y) 3kv 2,4% 2,6%

21/10 Arbetslöshet, säsongsrensat sep 7,0% 7,0%

13/10 KPIF (m/m) sep 0,7% 0,7%
KPIF (y/y) sep 9,2% 9,7%
KPIF ex energi (y/y) sep 7,4% 7,4%

21/9 Arbetslöshet, säsongsrensat aug 7,0% 6,9%

14/9 KPIF (m/m) aug 1,4% 1,5%
KPIF (y/y) aug 8,9% 9,0%
KPIF ex energi (y/y) aug 6,8% 6,8%

1/9 Inköpschefsindex industri aug 54,0 50,6

29/8 BNP (q/q) 2kv 1,4% 0,9%
BNP (y/y) 2kv 4,2% 3,8%

26/8 Arbetslöshet, säsongsrensat jul 7,6% 7,0%

12/8 KPIF (m/m) jul -0,1% -0,2%
KPIF (y/y) jul 8,1% 8,0%
KPIF ex energi (y/y) jul 6,6% 6,6%

14/7 KPIF (m/m) jun 0,9% 1,2%
KPIF (y/y) jun 8,0% 8,5%
KPIF ex energi (y/y) jun 5,8% 6,1%

22/6 Arbetslöshet, säsongsrensat maj 7,5% 7,8%

14/6 KPIF (m/m) maj 0,7% 1,0%
KPIF (y/y) maj 7,0% 7,2%
KPIF ex energi (y/y) maj 5,1% 5,4%


Direkt-SE