PM STYRRÄNTOR OCH STATSLÅNERÄNTA

2023-05-26 05:31:16
Styrräntor internationellt
ECB refi 3,75%, deposit 3,25%
Federal Reserve 5,00-5,25%
Bank of Japan -0,10%
Bank of England 4,50%

Styrräntor Sverige
Riksbankens styrränta 3,50%
Riksbankens inlåningsränta 3,40%
Riksbankens utlåningsränta 3,60%

Riksgäldens statslåneränta 2,36%*

*Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå.


Direkt-SE