PM STYRRÄNTOR OCH STATSLÅNERÄNTA

2022-09-23 05:30:28
Styrräntor internationellt
ECB refi 1,25%, deposit 0,75%
Federal Reserve 3,00-3,25%
Bank of Japan -0,10%
Bank of England 1,75%

Styrräntor Sverige
Riksbankens styrränta 1,75%
Riksbankens inlåningsränta 1,65%
Riksbankens utlåningsränta 1,85%

Riksgäldens statslåneränta 2,00%*

*Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå.


Direkt-SE