PM STYRRÄNTOR OCH STATSLÅNERÄNTA

2022-08-05 05:31:34
Styrräntor internationellt
ECB refi 0,50%, deposit 0,00%
Federal Reserve 2,25-2,50%
Bank of Japan -0,10%
Bank of England 1,75%

Styrräntor Sverige
Riksbankens styrränta 0,75%
Riksbankens inlåningsränta 0,65%
Riksbankens utlåningsränta 0,85%

Riksgäldens statslåneränta 1,33%*

*Riksgälden fastställer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå.


Direkt-SE