PM NYHETER I KORTHET TISDAG 15 NOVEMBER

2022-11-15 07:30:00

LÄGRE PRISER. Priset på jordbruksråvaror föll tillbaka i somras och nedgången väntas snart ta fart igen. Lägre matpriser i hyllorna kan däremot dröja. (DI)


ÖKADE KOSTNADER. Statens kostnader för ränteavdraget skenar. Regeringen räknar med en kostnad på 37 miljarder kronor nästa år, 13 miljarder mer än i årets budget. Bedömare tror att det kan bli ännu mer. (SvD)


MER SANKTIONER. Irans förtryck av demonstranter och allt tätare militära samarbete med Ryssland har väckt starka reaktioner inom EU, som nu utökar sina sanktioner mot Iran. (DI)


FELRIKTAT 1. En snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur är nödvändig för att nå våra klimatmål, men den uppnås genom att effektbristen hanteras, inte genom onödiga bidrag, enligt Recharge. (SVD)


FELRIKTAT 2. Tidöavtalets förslag om slopad skatt på de första 300.000 kronorna som sparas i ett investeringssparkonto (ISK) kommer inte att få särskilt många fler att spara pengar. Däremot kommer det att krångla till systemet och uppmuntra till skatteplanering, enligt Småspararguiden. (DN)


NYA SAMTAL. USA:s president Biden och Kinas president Xi enades vid G20-mötet om att återuppta klimatsamarbetet. (SvD)


LIKVIDITETSBRIST... Handelsplattformen Nasdaq First North upplever nu den svagaste likviditeten sedan 2015. Under det tredje kvartalet i år hade nästan var femte aktie i snitt över 5 procents skillnad mellan köp- och säljkurs. (DI)


... KAN LÖSAS GENOM LIKVIDITETSGARANTER. Stockholmsbörsen överväger olika åtgärder för att bryta den negativa likviditetstrenden. Förslag på åtgärder ska presenteras i början av nästa år, varav ett förslag kan tänkas vara att använda sig mer av likviditetsgaranter. (DI)


AKELIUS. Roger Akelius står fast vid sin hållning om att Castellum har en ansträngd finansiering och måste vidta någon av en handfull åtgärder för att få fram pengar. (DI)


TORRT KRUT. Efter rekordåret 2021 har investeringsvolymen fallit tillbaka, men fonderna hos riskkapitalbolagen är fortsatt välfyllda. (DI)Direkt-SE