PLEJD: VÄRDE I INSTALLATIONER +38% 3 KV

2022-10-19 08:38:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Plejd, som utvecklar tekniska produkter inom belysning och hemautomation, hade en organisk omsättningsökning om 29 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

"Värdet i installationer är det bästa sättet att mäta den underliggande tillväxten och vi ser en ökning om hela 38 procent där den svenska marknaden uppvisar en fortsatt stabil tillväxt på 17 procent jämfört med samma period föregående år", skriver vd Babak Esfahani i rapporten.

På Plejds internationella marknader ökade installationerna i Norge med 136procent, i Finland med 90 procent och i Nederländerna med 217 procent.

"Vår strategi är att etablera oss på flertalet nya marknader med ett fåtal säljare per land då etableringsfasen blir kostnadseffektiv och snabbt lönsam. Parallellt med detta arbetar vi vidare med landspecifika produktanpassningar till befintliga marknader med ambitionen att nå den utveckling vi sett i Norge", skriver vd.

Trots det oroliga omvärldsläget ser Plejd i dagsläget ingen effekt på bolagets installationer.

"Komponentsituationen innebär fortsatta utmaningar men vi ser indikationer på att leveransförmågan hos fler av våra leverantörer ökar. Vi följer noggrant utvecklingen och kommer justera våra lagernivåer i takt med att situationen förbättras, då vi för att säkra leveranser haft betydligt högre lagernivåer än normalt", skriver Babak Esfahani.Direkt-SE