Plejd: Stark tillväxt och ökad lönsamhet

2022-10-19 08:30:00

Tredje kvartalet (juli-sep 2022)

Nettoomsättningen uppgick till 97 580 tkr (75 938), vilket är en ökning med 28,5 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,9 % (60,2).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24 585 tkr (20 082), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 25,2 % (26,4).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14 592 tkr (12 736), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,0 % (16,8).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,07 kr (0,92).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Jan-sep 2022

Nettoomsättningen uppgick till 303 278 tkr (230 027), vilket är en ökning med 31,8 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,8 % (56,7).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 83 047 tkr (54 460), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 27,4 % (23,7).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 037 tkr (33 992), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,1 % (14,8).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 4,03 kr (2,47).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

VD har ordet

Stark tillväxt och ökad lönsamhet

Omsättningen ökar organiskt med 29 % i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi ser en fortsatt ökad lönsamhet med en bruttomarginal om 59 % för perioden.

Värdet i installationer är det bästa sättet att mäta den underliggande tillväxten och vi ser en ökning om hela 38 % där den svenska marknaden uppvisar en fortsatt stabil tillväxt på 17 %, jämfört med samma period föregående år. Vi ser även en mycket stark tillväxt i installationer på våra internationella marknader där Norge ökar med 136 %, följt av 90 % i Finland och 217 % i Nederländerna.

Vår strategi är att etablera oss på flertalet nya marknader med ett fåtal säljare per land då etableringsfasen blir kostnadseffektiv och snabbt lönsam. Parallellt med detta arbetar vi vidare med landspecifika produktanpassningar till befintliga marknader med ambitionen att nå den utveckling vi sett i Norge.

Vår medverkan på den tyska elmässan Light + Building i oktober innebär att vi tar nästa steg mot vår breda internationella satsning.  Vi visade upp en rad spännande produkter, specifikt anpassade för den europeiska marknaden. Några av de produkter som presenterades var JAL-01, puck för styrning av jalusier och den trådlösa pucken WIN-01 som möjliggör trådlös styrning för majoriteten av lampknappar på marknaden.

Vi lanserar vår efterlängtade drivare LED-75 för LED-strips, planerad att nå våra kunder under fjärde kvartalet 2022. Med en rad produkter som närmar sig lansering för både befintliga och nya marknader ser vi fram emot ett spännande 2023, med ambitionen att stärka produktportföljen och påbörja vår breda internationella satsning.

Trots det oroliga omvärldsläget ser vi i dagsläget ingen effekt på våra installationer under det tredje kvartalet. Komponentsituationen innebär fortsatta utmaningar men vi ser indikationer på att leveransförmågan hos fler av våra leverantörer ökar. Vi följer noggrant utvecklingen och kommer justera våra lagernivåer i takt med att situationen förbättras, då vi för att säkra leveranser haft betydligt högre lagernivåer än normalt.

Sammanfattningsvis levererar teamet ett starkt kvartal på vår utstakade väg med multidimensionell tillväxt och växande lönsamhet.

Babak Esfahani

VD

Cision