PLEJD: RÖRELSERESULTAT 14,6 MLN KR 3 KV (12,7)

2022-10-19 08:33:17

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Belysningsföretaget Plejd redovisar ett rörelseresultat på 14,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (12,7).

Nettoomsättningen uppgick till 97,6 miljoner kronor (75,9).

Bruttomarginalen uppgick till 58,9 procent (60,2).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 45 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 18,4 miljoner kronor och en omsättning på 104 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen var 15,0 procent (16,8) och försäljningstillväxten uppgick till 28,5 procent.

Ebitda uppgick till 24,6 miljoner kronor (20,1),

vilket motsvarar en ebitda-marginal före avskrivningar på 25,2 procent (26,4).


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE