Plejd påbörjar bearbetning av ytterligare 9 marknader

2021-05-25 12:44:33

Dessa marknader är utöver Norge, Finland och Nederländerna som Bolaget redan påbörjat bearbetning av. Bolaget uppskattar att potentialen av alla nuvarande identifierade internationella marknader är 10 gånger större än nuvarande produkterbjudande i Sverige. Potentialen har uppskattats genom att främst jämföra den relativa storleken av direktägda bostäder i varje land relativt Sverige som referensmarknad. Detta då incitamentet för smart belysning är större i direktägda fastigheter relativt hyresfastigheter. Vidare har det tagits hänsyn till att belysningsstyrning som dimring är inte lika vanligt i övriga Europa som det är i Sverige och Norge. Med alla dessa faktorer uppskattas den teoretiska potentialen för bolagets nuvarande produktserie till ca 10 gånger den svenska marknaden. Kommersiella installationer eller nya produktkategorier har det inte tagits hänsyn till. 

VD Babak Esfahani kommenterar

Det är viktigt att poängtera att även om vi påbörjar bearbetning idag så kommer det ta tid innan vi ser signifikanta intäkter från dessa satsningar, vi uppskattar att det tar ca ett år innan en första nivå av intäkter börjar komma och ca två år innan en ny marknad börjar skala. Även viktigt att poängtera är att trots att vi expanderar vår tillgängliga marknad med en faktor 10 så kommer de olika marknaderna att ha olika utmaningar som gör utfallet av varje marknad svårt att bedöma i nuläget. Trögheten kommer utifrån processen att skapa relationer och komma in på de stora grossisterna på respektive marknad, likväl de produktanpassningar som behöver göras. Det är då ytterst viktigt att påbörja de här processerna parallellt i många länder då dessa första steg kostar relativt lite men tar lång tid. Genom att påbörja bearbetningen av dessa länder parallellt har vi för avsikt att över de kommande åren ha ett konstant flöde av marknader som bidrar till att hålla tillväxten hög i vår multidimensionella tillväxtstrategi. 

 

Cision