PLEJD: OMSÄTTNINGEN ÖKADE 60% 3 KV, HAR PARERAT KOMPONENTBRIST

2021-10-22 08:52:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Belysningsföretaget Plejd redovisar en omsättningstillväxt på 60 procent till 75,9 miljoner kronor (47,4) i det tredje kvartalet 2021.

Bruttomarginalen uppgick till 60,2 procent (58,1).

"Ökningen beror till stor del på det arbete vi lagt på att optimera produktionskostnaderna genom produktdesign och förbättring av produktionsprocesser", skriver Plejds vd Babak Esfahani i delårsrapporten.

Plejds rörelseresultat ökade till 12,7 miljoner kronor (3,8), motsvarande en rörelsemarginal på 16,8 procent (8,0).

Resultatet efter skatt var 9,9 miljoner kronor (3,6) och per aktie 0:92 kronor före utspädning (0:35).

Vd pekar på att Plejd liksom alla andra bolag påverkas av den globala komponentbristen, men att Plejds leveransförmåga ännu inte påverkats då det har kunnat parera situationen genom att designa om sina produkter för att fungera med fler olika komponenter.

"Det har vi kunnat göra då vi har en produktionsnära organisation där vi gör allt själva, från elektronik till plast till app till cloud vilket gör det enklare att kontrollera och designa om för att fungera med fler komponenter vilket minskar risken för komponentbrist, men för oss likt andra bolag är framtiden svår att förutspå vilket gör att situationen kan komma att ändras", skriver vd.

I Norge ser Plejd en kraftig ökning av installationer i Norge, som närmar sig 25 procent av installationerna i Sverige.

"Landet har nu öppnat upp efter pandemin och våra säljare kan äntligen obehindrat bearbeta marknaden. Tillväxten i Norge påminner om utvecklingen vi sett i Sverige och vi ser en potential att landet ska fortsätta utvecklas på samma sätt som Sverige gjort", kommenterar Babak Esfahani.

Övriga internationella marknader är fortsatt i tidigt skede där Plejd hoppas se liknande utveckling framöver, heter det.Direkt-SE