Plejd: Nya produkter visas på Light + Building 2022

2022-09-23 08:53:07

VD Babak Esfahani kommenterar
Vi visar en rad spännande produkter på Light + Building och är övertygade om att dessa kommer att stärka vårt erbjudande i Europa. För oss är Norge ett kvitto på hur ett land kan utvecklas från en initialt lägre bas-nivå till en explosiv tillväxt när marknaden har fått alla de anpassningar som krävs. Vi har redan nu flera länder på denna initiala bas-nivå, exempelvis Finland, Nederländerna och Island, och kommer addera ännu fler under kommande år. Bland annat satsar vi på Tyskland, Spanien, Schweiz och Polen. Med en bred bas av dessa länder jobbar vi vidare med anpassningar och har som ambition att konvertera länder till den utveckling vi har sett i Norge.

Cision