PLEJD: INGEN NÄMNVÄRD EFFEKT INSTALLATIONER 4 KV TROTS OMVÄRLD

2023-02-01 08:51:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Trots det oroliga omvärldsläget såg belysningsföretaget Plejd ingen nämnvärd effekt på installationerna under det fjärde kvartalet, och bolaget växte organiskt med 33 procent för perioden.

Det uppger vd Babak Esfahani i bokslutsrapporten.

Samtidigt förbättrades bruttomarginalen till 58,3 procent för kvartalet (57,8). Rörelseresultatet stärktes men rörelsemarginalen försvagades till 19,1 procent (20,5).

"Vi har under en period med komponentbrist i världen ökat våra lager för att inte riskera vår leveransförmåga. Detta har påverkat kassaflödet negativt under året. Situationen på marknaden har nu förbättrats vilket lett till att vi framgent kan anpassa strategin och hålla en mer stabil eller lägre lagernivå", noterar Plejd-chefen i rapporten.

Under kvartalet försvagades kassaflödet från den löpande verksamheten till 8,4 miljoner kronor (18,4).

På helårsbasis sågs en organisk tillväxt i omsättning på 32 procent och en rörelsemarginal på 18 procent, vilket är en ökning från föregående år.

I Norge sågs för helåret 2022 en organisk tillväxt på 116 procent.

"Vi ser en tillväxttakt som fortsatt är väldigt lik utvecklingen vi haft i Sverige, vilket talar för en stabilt ökande efterfrågan", skriver Babak Esfahani.

Tillväxten i Sverige uppges behöva nya produktkategorier för att öka ytterligare, vilket är Plejds målsättning att presentera under 2023.

"Vi kommer under 2023 även att starta upp Tyskland och Schweiz, två marknader där vi initialt mött stort intresse. Norge är vårt första kvitto på när vår modell skalar utomlands och vi hoppas vi kan få se fler länder följa samma mönster de kommande åren", framhåller Plejd-chefen.Direkt-SE