Lägre vinst för Platzer

Publicerad 2014-07-08 08:06

Rapport Värdeförändringar på finansiella instrument sänker fastighetsbolagets resultat för andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett resultat efter skatt på 71 miljoner kronor för det andra kvartalet (88).

Per aktie var resultatet 0:74 kronor (1:25).

Hyresintäkterna uppgick till 131 miljoner kronor (116).

Driftnettot blev 103 miljoner kronor (87) och förvaltningsresultatet var 56 miljoner (43).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 91 miljoner kronor (22) och på finansiella instrument var motsvarande siffra -56 miljoner (49).

Flera utvecklingsprojekt på gång

Hög aktivitet råder på den svenska transaktionsmarknaden och i centrala Göteborg har de initiala direktavkastningarna på genomförda affärer varit historiskt låga under det första halvåret. Som en av de ledande aktörerna i Göteborg har Platzer alltid många affärsdiskussioner i gång, men fastighetsbolaget har bara köpt en fastighet i år.

Det säger P-G Persson i vd-ordet till Platzers kvartalsrapport.

”Hittills i år har vi förvärvat en fastighet på Backaplan med bra kassaflöde och potential i den kommande utvecklingen av området, men i övrigt inte varit beredda att lägga de bud som har krävts för att nå fram i de fastighetsaffärer som gjordes under perioden. Vårt förvärvsutrymme är fortsatt cirka 1,5 miljarder kronor”, säger P-G Persson.

Han konstaterar vidare att rådande marknadsläge med sjunkande direktavkastningskrav och stigande hyror i attraktiva lägen gör det mycket gynnsamt att arbeta med utvecklingsprojekt, vilket är positivt för Platzer.

”Vi har under flera års tid byggt upp en organisation för att hantera fastighets- och projektutveckling och förvärvat fastigheter med utvecklingspotential. Vårt projekt i Gårda Norra är uthyrt till 99 procent med ett år kvar till inflyttning och vi har i dagsläget fler utvecklingsprojekt på gång än vad vi haft tidigare”, säger P-G Persson.