PLATZER: HYRESMARKNADEN STARK, KAPITALMARKNADEN OSÄKER

2022-04-20 08:24:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hävda restriktioner fortsatte att gynna hyresmarknaden under det första kvartalet skriver Platzers vd P-G Persson i rapporten för det första kvartalet 2022. Samtidigt har osäkerheten kring inflation och räntor gjort de finansiella marknaderna mer försiktiga och skakiga.

"Osäkerheten påverkar främst kapitalmarknaden där viljan från investerare att teckna våra och andras certifikat och obligationer minskar och priserna ökar", skriver vd:n som dock menar att det gynnar den som känner sin marknad och affär och att Platzer är ett sådant bolag.

Under hösten sågs en positiv utveckling för kontorsmarknaden och trenden fortsatte under det första kvartalet när restriktionerna släppte och människor började återvända till arbetsplatserna. Enligt vd:n understryker detta den "gamla sanningen" att en bra konjunktur ger en stark hyresmarknad. Samma trend syns inom industri och logistik där det förutom stark konjunktur sker strukturella förändringar med ökad e-handel.

"Sedan kom det som 2022 känns helt overkligt – ett krig i Europa. Plötsligt blev allt annat betydelselöst i jämförelse med det lidande som människor i Ukraina utsätts för. Läget i världsekonomin blev mer osäkert, vilket direkt avspeglades i ökade energipriser, stigande materialpriser samt sämre förutsättningar för finansiering via kapitalmarknaden", skriver P-G Persson och konstatera att detta innebär att fastighetsinvesterare inte längre gynnas av ständigt sjunkande avkastningskrav (yielder) samtidigt som kostnaderna i den dagliga driften och priset på investeringar ökar.Direkt-SE