Högre hyresintäkter för Platzer

Publicerad 2015-07-07 10:03

Rapport Fastighetsbolaget Platzer ökade både hyresintäkterna som förvaltningsresultatet i andra kvartalet.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 144 miljoner kronor i det andra kvartalet (131).

Driftöverskottet blev 110 miljoner kronor (103) och förvaltningsresultatet uppgick till 67 miljoner (56).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 49 miljoner kronor (91) och värdeförändringarna på finansiella instrument redovisades till 144 miljoner kronor (-56).

Efter skatt blev resultatet 203 miljoner kronor (71), vilket motsvarade 2:12 kronor per stamaktie (0:74).

Platzers större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt.

”Tecknade hyreskontrakt i projektutveckling uppgår till drygt 60 miljoner i årligt hyresvärde. Samtidigt innebär projekten att såväl resultatet som nyckeltalen i Platzer per 30 juni 2015 påverkas negativt eftersom lokaler och fastigheter i vissa fall töms under ombyggnation medan värdeförändringarna, som uteslutande är positiva i våra pågående projekt, successivt räknas in i resultat- och balansräkningen”, skriver vd P-G Persson i delårsrapporten.