Platzer ökar intäkterna

Publicerad 2014-11-06 08:33

Rapport Fastighetsbolaget redovisar högre hyresintäkter och driftsöverskott i rapporten för tredje kvartalet.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 133 miljoner kronor i det tredje kvartalet (115).

Driftöverskottet blev 100 miljoner kronor (88) och förvaltningsresultatet uppgick till 55 miljoner (45).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 126 miljoner kronor (10) och värdeförändringarna på derivat redovisades till -47 miljoner kronor (7).

Efter skatt blev resultatet 105 miljoner kronor (48), vilket motsvarade 1:10 kronor per stamaktie (0:68).