Högre hyresintäkter för Platzer

Publicerad 2015-02-18 08:12

Rapport Såväl driftsöverskott som hyresintäkter stiger för fastighetsbolaget Platzer i fjärde kvartalet.

Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 131 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (117).

Driftöverskottet blev 97 miljoner kronor (84) och förvaltningsresultatet uppgick till 51 miljoner (37).

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 167 miljoner kronor (85) och värdeförändringarna på derivat redovisades till -76 miljoner kronor (-6).

Efter skatt blev resultatet 108 miljoner kronor (101), vilket motsvarade 1:13 kronor per stamaktie (1:32).

En utdelning om 0:75 kronor per aktie föreslås för helåret 2014 (0:60).