PLATZER: FÖRVALTNINGSRESULTATET 173 MLN KR 1 KV (EST 169) (R)

2022-04-20 09:20:57

(Rättar: Rubrik och tredje stycket. Förvaltningsresultat var 173 miljoner kronor)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 311 miljoner kronor i det första kvartalet 2022. Analytikerna i Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat hade väntat sig 312 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 234 miljoner kronor mot väntade 238 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet inklusive andelar i intresseföretag uppgick till 173 miljoner. Här hade analytikerna räknat med 169 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till 937 miljoner kronor, jämfört med 183 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Efter skatt blev resultatet 1.382 miljoner kronor (365).

Inga estimat har sammanställts för värdeförändringar och resultat efter skatt.Direkt-SE