PLATZER: FÖRVALTNINGSRESULTATET 139 MLN KR 4 KV (156)

2023-01-27 08:03:48

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Platzers hyresintäkter uppgick till 308 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (304).

Driftöverskottet blev 230 miljoner kronor mot 228 miljoner kronor i jämförelsekvartalet.

Förvaltningsresultatet uppgick till 139 miljoner. Här var motsvarande siffra i fjol 156 miljoner kronor.

Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter uppgick till -230 miljoner kronor (492).

Efter skatt blev resultatet -251 miljoner kronor (472) med ett resultat per aktie om -2:09 kronor (3:94).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:30 kronor mot 2:20 kronor i fjol.Direkt-SE