Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Restaurering av originalbyggnaden i Merkur: Etraveli Group blir största hyresgäst

2023-03-22 08:00:00

[Merkurhuset p Skeppsbron]

Den rosa slottsliknande byggnaden Merkur uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg, och är i dag den äldsta bevarade byggnaden i området. Det ursprungliga Merkurhuset var då ett kontorshus för rederier och än idag finns biljettdiskarna från rederitiden kvar.

Fastigheten Merkur samägs av Platzer och Bygg-Göta sedan 2017. Under 2019 påbörjades utvecklingen av en ny byggnad i anslutning till den befintliga tillsammans med Bornstein Lyckefors Arkitekter (numera Olsson Lyckefors Arkitektur). Den nya kontrastrika helheten stod klar 2021 och har lockat kreativa hyresgäster som reklambyrån Forsman & Bodenfors och modeföretaget Axel Arigato. I mars 2023 mottog Merkur Sveriges Arkitekters ärofulla Kasper Salin-pris för bästa byggnadsverk. Nu tas nästa steg, där de båda byggnaderna tätare knyts samman och den ursprungliga delen genomgår en total restaurering. Dreem Arkitekter står för invändig utformning och Bergman & Höök för totalentreprenaden.

Platzer och Bygg-Göta har tecknat ett hyresavtal i den ursprungliga byggnaden av Merkur med Etraveli Group. Avtalet är på 3 år och omfattar 2 200 kvm på plan 4, 5 och 6 med tillträde i september 2023. Etraveli Group är ett globalt teknikbolag med fokus på flygresor och är verksamt på alla kontinenter. De har idag cirka 110 medarbetare och byter kontorsläge i Göteborg från Kungsgatan till Skeppsbron.

- Vi på Etraveli Group fortsätter att växa vår teknik- och utvecklingsavdelning i Göteborg och då är det en fantastisk möjlighet att göra det i en byggnad som Merkur. Genom renovering av huset får vi ett ändamålsenligt kontor, i en vacker byggnad med centralt läge vid Skeppsbron och med en mycket fin utsikt över kanalen. Att det dessutom finns en historik inom resebranschen och att känslan i huset har bevarats genom en varsam renovering gör det perfekt för oss, säger Mikael Örtelind, CTO på Etraveli Group.      

- Redan under förra seklet kom människor till Merkur för att köpa resor ut i världen. Nu sluts cirkeln igen genom uthyrningen till Etraveli Group. Utseendemässigt återskapas husets forna ståtlighet samtidigt som vi tekniskt framtidssäkrar arbetsmiljön. Projektet kommer att restaurera och förstärka fasad, fönster och tak. Bakom det visuellt tillgängliga byts tekniska system såsom el, ventilation, värme och VA, säger Pelle Arve, områdeschef på Platzer.

För mer information vänligen kontakta:
Pelle Arve, områdeschef, Platzer, tel: 031-62 53 07
Mikael Dotevall, affärsområdeschef, Platzer, tel 031-63 12 39

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet till ett värde om 27 mdkr. Platzeraktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Bygg-Götagruppen äger och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Göteborg med omnejd till ett värde om 11 mdkr.      

Cision