Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Platzers årsredovisning 2022 publicerad

2023-02-24 08:00:00

Årsstämman kommer att hållas den 23 mars 2023.

Den engelska versionen av årsredovisning för 2022 kommer att publiceras under mars månad.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Fredrik Sjudin, cfo, Platzer, tel: 0721-27 77 78

Denna information är sådan information som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl 08:00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde
om 27 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Cision