lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fonder

Uppskruvade förväntningar kring fondbolagens hållbarhetsarbete

Publicerad: 9 november 2021, 11:24

Foto: istockphoto

Förväntningarna runt fondbolags hållbarhetsarbete har skruvats upp från flera håll. Dels har kundintresset ökat starkt medan regleringskraven ökat. Det är samtidigt välkommet att regleringsarbetet för en standardiserad hållbarhetsrapportering fortgår. Det säger Erik Eliasson, global chef över hållbara investeringar på Danske Bank, till Nyhetsbyrån Direkt.


Nyhetsbyrån Direkt


”Hållbarhetsagendan blir mer och mer påtaglig i samhällen. Förväntan har skruvats upp till en helt ny nivå från olika intressenter. I och med regleringar har det också ställts helt andra krav för oss finansmarknadsaktörer”, säger han.

Han noterar att EU satt upp olika regleringar med syfte att kapital ska styras mot mer hållbara bolag så att det kan bidra till att klimatmål kan uppnås. Därtill ser han det pågående COP26-mötet som intressant och viktigt även ur kapitalförvaltningsperspektiv.

”Då hållbarhet är en global fråga är det viktigt att frågor också adresseras på global nivå. Därav är denna typ av toppmöten med syfte att nå enighet runt svårare frågor viktiga. Initiativ som kommer fram och styr riktningen har väldigt stor betydelse för oss som kapitalförvaltare”, säger han.

Danske Bank har liksom bland annat Nordea, Swedbank Robur och SEB anslutit till det så kallade ”Net Zero Asset Manager Initiative” och med det åtagit sig att möta målet om nettonollutsläpp till 2050. Inom ramen för detta har Danske Banks kapitalförvaltningsdel även satt upp delmål.

”Koldioxidutsläppen i Danske Banks investeringsportfölj ska halveras till 2030, mot 2020, för att vara netto noll senast 2050”, säger Erik Eliasson.

Han framhåller att Danske Banks investeringsverksamhet verkar på tre olika fronter för att nå mot målet om ökad hållbarhet. Dels att förvaltare investerar i innehav med lägre utsläpp, dels att exkludera vissa särskilda sektorer.

Därtill sker ett aktivt ägarskapsarbete med syfte att förbättra enskilda bolags avtryck.

”Utifrån detta startar vi ett intensivt arbete för att senast 2025 påverka de 100 största utsläppande företagen i vår investeringsportfölj att reducera sina utsläpp”, säger han.

Som investerare anser han att arbetet mot standardiserad hållbarhetsrapportering för bolag är välkommet.

”Data och info är jätteviktigt för vårt analysarbete och att det inte är standardiserat försvårar”, säger han.

Erik Eliasson påpekar att det ur regleringsperspektiv går mot enhetlig rapportering även för fondindustrin.

”Det kommer att bli enklare för fondinvesterare att få reda på vad som faktiskt försiggår genom standardiserade nyckeltal”, säger han.

Han uppskattar rörelsen mot att marknadsföring av investeringsprodukter måste bygga på faktiska processer snarare än att det bara går att framhäva att en produkt är i framkant.

Danske Bank avstår bland annat helt från investeringar i bolag som sysslar med termisk kol och oljesand liksom tobak.

I koldioxidtunga sektorer som exempelvis flygindustrin tas det hänsyn till hur bolag står sig gentemot andra flygbolag. Har en aktör till exempel en nyare och relativt bränslesnål flotta eller jobbar ett bolag mycket med alternativa drivmedel för att begränsa sin klimatpåverkan.

Avseende banker undersöks så att instituten inte har stora exponeringar mot tillgångar som riskerar bli strandade – såsom olja.

Erik Eliasson framhåller att fokus på miljöfrågor är extremt stort. Samtidigt har pandemin, inom hållbarhet, ökat fokuset på sociala frågor såsom hälsa och säkerhet för anställda. Danske kan även sätta press på bolag som uppvisar svårigheter med att ta socialt ansvar. En annan viktig fråga runt denna hållbarhetsdimension är jämställdhet.

Snarare än ett enstaka kvartalsresultat ser Danske-chefen hållbarhetsarbetet inom bolag som väldigt viktigt när det gäller att bedöma de långsiktiga utsikterna.

”Vissa bolag kommer att vara vinnare i omställningen mot ett mer hållbart samhälle medan andra bolag kommer att få det svårt att vara konkurrenskraftiga. Det är extremt viktiga frågor både för bolagen och för oss investerare att bedöma hur bolagen ligger till i omställningsarbetet”, säger han.

Tidigare i år var Danske Bank med och röstade för en förändrad styrelsesammansättning i energikoncernen Exxon med syfte att styra verksamheten mot mer miljövänlig energi.

”Det är ett bevis på att aktivt ägarskap kan lyckas. Vi har som ägare möjligheter att diskutera bolagsstrategier med ledningar och andra ägare. Det kan ske i både direkta dialoger samt så har vi möjlighet att använda vårt ägarskap för att lägga och rösta på förslag på stämmor”, säger Erik Eliasson.

Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera