söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fonder

Fondsparare missar uppgången i Afrika

Publicerad: 15 augusti 2014, 10:18

Foto: Istockphoto

Afrikafonderna har gått mycket starkt i år, dubbelt så bra som Sverigefonderna. Trots det satsar inte ens 1 procent av investerarna på Afrika.


CF

Christer Fälldin


Det finns bara ett tiotal Afrikafonder som är tillgängliga för svenska sparare, och i princip alla av dem har starkt fokus på Sydafrika.

– Sydafrika är en emerging market som i kvalitet kan jämställas med den svenska aktiemarknaden, säger Karin Fries, förvaltare av Carnegie Afrikafond.

Hon betonar samtidigt att det är stor skillnad på riskerna, framför allt de politiska riskerna, men även när det gäller likviditet.

Under 2014 har de allra flesta Afrikafonderna ökat med 10-12 procent, trots en stor nedgång i januari och februari. Då backade till exempel Carnegie Afrikafond starkt främst beroende på oron för effekterna av Feds minskade stödköp. När flera länder oväntat höjde sina räntor reagerade marknaderna negativt i början.

– Oron försvann delvis i slutet av februari, då marknaden förstod att risken inte var så hög det såg ut någon månad tidigare, säger Karin Fries.

Just nu är Carnegie Afrikafond upp cirka 12,5 procent hittills i år. Innehavet i fonden består till 65 procent av sydafrikanska börsnoterade bolag. Av resterande är 15 procent börsnoterade bolag i Nigeria.

Den enda svenska fonden som helt exkluderar Sydafrika är Tundra Nigeria and Sub-Sahara som förvaltas av Mathias Althoff på Tundra Fonder. Han säger att utsikterna i den regionen är väldigt goda på lång sikt, och han tillägger att även finansminister Anders Borg brukar framhålla det.

Fonden startade så sent som i maj ifjol och utvecklingen hittills är i princip plus minus noll på grund av ett 20-procentigt tapp i mars.

– Det vi såg i början av året var nervositet orsakad av stor valutaoro kring Argentina. Det ledde till att många valde att kliva av i Nigeria, där börsen föll och med den även fonden, säger Mathias Althoff.

Skälet till att Sydafrika är exkluderat i fonden är att den marknaden är mycket mer mogen, och därmed inte har samma drivkrafter som länder som befinner sig i det som kallas frontier markets. Av fondförmögenheten investeras alltid minst 51 procent i Nigeria.

Landets befolkning överstiger 180 miljoner människor, men även om fattigdomen fortfarande är utbredd skapar den goda tillväxten nya företag och ökat välstånd. Många reformer har genomförts, vilket gynnat den inhemska livsmedelsproduktionen och lett till bättre bytesbalans.

– Demografin är intressant, med en medianålder på 18 år, vilket innebär att hälften av dessa 180 miljoner människor växer upp i en ny tid med helt andra kommunikationsmöjligheter som i sin tur skapar nya konsumtionsmönster.

Trots den fluktuerande utvecklingen för Afrika-fonderna totalt är de bland de bättre just nu. Positiva förändringar följs av nya risker och hot, vilket gör att en investering bör vara på lång sikt.

Positivt just nu är de stora strukturella förändringarna i Afrika, med skuldavskrivningar, satsningar på hälso- och sjukvård samt stora investeringar i infrastruktur.

De nya hoten består bland annat av utbrottet av ebola samt terrororganisationen Boko Haram, vilket kan störa utvecklingen på kort sikt.

– I stora delar av världen har man en förlegad syn på Afrika. Det leder till ett motstånd mot att investera där och man jämställer hela kontinenten med krig, svält och elände. I själva verket bubblar det av affärsverksamhet och framtidstro i de flesta av länderna.

I de länder som benämns sub-Sahara har tillväxten på senare år varit hög, trots ett dåligt utgångsläge med korruption och aids. Här finns mycket stora tillgångar när det gäller råvaror som olja, guld, kaffe och te.

Tabellen som hör till artikeln kan inte längre visas.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera