måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fonder

Brister i bankernas kontroll av fondbolagen

Publicerad: 20 januari 2011, 13:40

Finansinspektionen är skeptisk till att banker ska vara ansvariga för att följa upp hur de egna fondbolagen lever upp till regleringar. Detta efter att man straffat både Swedbank och Handelsbanken för bristande kontroll.

Ämnen i artikeln:

FinansinspektionenHandelsbankenSwedbank

AB

Anna Blomén


För en tid sedan avslöjades att Roburs fonder under flera år tagit ut för höga förvaltningsavgifter utan att det upptäckts av ägaren Swedbank, som även är fondernas förvaringsinstitut. Då inledde FI en kontroll av hur bankerna kontrollerar de fonder som man har i sina egna dotterbolag, men ändå agerar som förvaringsinstitut för.

– Vi tycket att det var intressant att titta på även andra banker för att få en bild av hur det här fungerar, säger FI:s chefsjurist Per Håkansson. Det pågår flera granskningar och granskningen av Handelsbanken och Swedbank är de som blivit klara.

Handelbanken och Swedbank har både fått anmärkning och ska betala straffavgifter efter att Finansinspektionens granskning kommit fram till att man inte skött sin kontrollfunktion gentemot de egna fonderna.

En grundläggande del av regleringen för fondverksamhet är nämligen att varje fond ska ha ett förvaringsinstitut, där fondens medel är insatta. Detta är viktigt eftersom att fondens medel alltid är fondägarnas, och inte ska blandas ihop med fondbolagets egna medel. Om fondbolaget till exempel går i konkurs ska fondens innehav inte beröras. Dessutom ska förvaringsinstitutet kontrollera att fondbolagen sköter sig, och till exempel inte tar ut för höga avgifter, eller missköter in- och utbetalningar. FI:s granskning visar dock på stora brister.

Swedbank har under flera år inte genomfört årliga kontroller av samtliga fonder, trots att detta föreskrivs av bankens interna rutiner. Dokumentationen av genomförda kontroller har varit för dålig. Finansinspektionen påpekar också att det är en skillnad mellan fonder som förvaltas av bolag utanför Swedbanksfären, som visserligen inte kontrollerats tillräckligt ofta, och Roburs fonder som inte kontrollerats alls.

Finansinspektionen menar att Swedbank genomfört omfattande och tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med problemen, men först efter att man upptäckte att Robur under flera års tid hade tagit ut för höga förvaltningsavgifter. Därför kan FI inte avstå från att ingripa och ger banken en anmärkning och en straffavgift på 2,5 miljoner kronor.

Swedbank skriver i ett pressmeddelande att man delar Finansinspektionens syn att det förekommit brister i Swedbanks förvaringsinstitutsfunktion och de påtalade bristerna har åtgärdats på Swedbanks eget initiativ.

Handelsbanken får mycket liknande kritik. Trots att man har en mycket väl fungerande organisation för att kontrollera externa fonder har banken under flera år inte genomfört tillräckliga och oberoende kontroller av fonder som förvarats för ett av bankens egna fondbolag. Kontrollerna har inte heller kunnat genomföras eftersom man till exempel saknat ägarlängder för fonder. FI har också funnit att banken brustit i sitt oberoende gentemot koncernens egna fondbolag.

– Vi menar att Handelsbankens regelöverträdelse är allvarligare än Swedbanks, säger Per Håkansson. Handelsbanken vet hur man gör och har gjort rätt när man hanterat andras fonder, men fel i hanteringen av de egna fonderna. Det visar på brister i oberoende, och gör överträdelsen allvarligare.

Handelsbanken får därför en anmärkning samt straffavgift på 3,5 miljoner kronor.

– Det viktiga är att inga kunder riskerat att drabbas. Vi följer naturligtvis den tolkning som finansinspektionen gjort. Det är de som beslutar om detta och vi har redan anpassat vårt sätt att jobba till deras tolkning, säger Bengt Carlsson som är pressansvarig på Handelsbanken.

Det pågår alltså flera granskningar som ännu inte är klara. Frågan är om dessa två granskningar visar att det är ett problem att förvaringsinstituten inte är fristående gentemot de egna fondbolagen?

– Det här är en gammal fråga, säger Per Håkansson på FI. Lagstiftaren kom fram till att man kan godkänna detta. Men vi på Finansinspektionen är skeptiska till ordningen som den är. Det är tydligt att det skulle kunna bli problem. Det finns säkert sätt att hantera dessa problem, men vi tycker inte att det därför är självklart att detta skall vara tillåtet. Men frågan ligger inte hos oss utan hos lagstiftaren.

ANNA BLOMÉN, PRIVATA AFFÄRER

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera