söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Fonder

Bratt: Tydligt vilka som står på spararnas sida

Publicerad: 15 maj 2020, 08:09

Foto: Nordnet

När branschens aktörer får ge sin syn på förslaget om ett avgiftstak för pensionsflytt blir det tydligt vilka som står på spararnas sida – och vilka som slåss med näbbar och klor för att behålla sina kassakor. Det vill säga de av höga avgifter inlåsta pensionsspararna. Det menar Nordnets sparekonom Frida Bratt som granskat remissvaren.


FD

Fonder Direkt


Det har varit många turer fram och tillbaka i debatten kring avgiftstak vid flytt av fondförsäkring eller depåförsäkring. Finansdepartementet föreslog tidigare i vår ett maxbelopp om 600 kronor för flyttkostnader, en lagändring som föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Flera pensionsbolag ställde sig på tvären till lagändringen och sju av de största pensionsbolagen vädjade i ett brev till regeringen om att de aviserade lagändringarna skulle skjutas upp, med hänvisning till coronapandemin.

Denna vecka var det deadline för remissrundan för Finansdepartementets förslag, och 21 remissvar har trillat in. Frida Bratt, sparekonom Nordnet, har granskat remissvaren och konstaterar att förslaget genomgående anklagas av de stora försäkringsaktörerna för att sakna analys och vara för dåligt underbyggt.

”Ett annat sätt att se den anklagelsen är att Finansdepartementet har utgått från perspektivet ‘hur gör vi det här så bra som möjligt för konsumenten’ snarare än ‘hur ser vi till att branschjättarna kan behålla nivån på sin intjäning i evig tid’. Att frågan om flytträtt dragits i långbänk i åratal, och utvärderats ur alla möjliga perspektiv på vägen, bortser man ifrån”, skriver Frida Bratt.

De aktörer som däremot ställer sig på konsumenternas, pensionsspararnas sida är Konsumentverket, Konkurrensverket och Finansinspektionen som samtliga i stora drag gillar förslaget om ett avgiftstak och hur det ska beräknas. Även Handelsbanken, Nordea, Avanza och Söderberg & Partners är positiva till Finansdepartementets förslag. Sparekonomen lyfter att Söderberg & Partners remissvar var särskilt intressant:

”Bolaget gillar Finansdepartementets förslag, till skillnad från Svenska Försäkringsförmedlares förening. Men man poängterar att det måste finnas möjlighet att arvodera kunder för rådgivning. Därför föreslår man att kunden ska kunna betala för rådgivningen direkt ur försäkringskapitalet”, skriver Frida Bratt och noterar att många sparare behöver just rådgivning och att sparare ska kunna betala för den på ett mer transparent och lättbegripligt sätt än vad som sker idag – en illusion om att rådgivning är gratis inte är bra.

Sedan hettar det till, menar sparekonomen. Aktörer som är emot förslaget är helt enkelt rädda för att deras kassakor, i form av inlåsta sparare, ska försvinna. Aktörerna emot förslaget är Svenska Försäkring, med medlemmar såsom Folksam, Skandia och Movestic, samt Svenska Försäkringsförmedlares förening, där bland annat Hjerta och Säkra är medlemmar.

”Svensk Försäkring inleder sitt remissvar genom att för säkerhets skull slå fast att organisationen ‘på många olika sätt bidrar till ett högt konsumentskydd på försäkringsmarknaden’. Vidare får läsaren bilden av att vi har att göra med ett passivt och hjälplöst kollektiv av försäkringsbolag som helt enkelt är tvungna att vältra över provisionskostnader på kvarvarande sparare”, skriver Frida Bratt.

Ett argument från Svensk Försäkring är att om de inte kan kompensera sig genom att de som flyttar står för sin andel av kostnaderna så kan det drabba de kvarvarande spararna i form av kostnadshöjningar i andra avseenden – ett argument som Frida Bratt inte håller särskilt högt.

”Ja, det beror ju helt på om försäkringsbolaget väljer att vältra över kostnaderna eller inte. Det är inte något som automatiskt bara sker medan pensionsjätten i fråga passivt bara kan titta på, vilket Svensk Försäkring här ger sken av”, resonerar hon.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera