torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktierekar

Dåligt väder räcker inte

Publicerad: 17 mars 2010, 15:01

Vargavintern betyder snösmältningsproblem. Tråkiga nyheter för många men mumma för Munters. Men det räcker inte för en köprekommendation – lönsamheten är alldeles för skral. Passa istället på att göra ett klipp på värdehanteringsbolaget Loomis.

Ämnen i artikeln:

VA aktietipsAktierekommendationAktierekommendationerAktietips

JB

Johan Bergsgård


Vintern har haft ett järngrepp om hela norra Europa. När snön nu smälter skapar det problem för många fastighetsägare och det spelar avfuktningsfirman i händerna. Det är precis vad ett på börsen frostigt Munters kan behöva får att få lite fart på kursutvecklingen igen.

Effekterna av vintervädret i norra Europa är betydande för Munters och det går att dra slutsatsen att det kommer att påverka siffrorna för första och andra kvartalet 2010 positivt.

Den största delen av omsättningen kommer förvisso från verksamhet som inte är beroende av väderleken. Men på toppen påverkas Munters av vintern i norra Europa eftersom ungefär halva omsättningen inom affär­sområdet har sin verksamhet här.
Men Munters är mycket mer än bara avfuktning. Bolagets verksamhet spänner över de tre verksamhetsområdena avfuktning, vattensanering och kylsystem på den globala marknaden.

Sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen 1997 har aktien utvecklats betydligt bättre än börsen i genomsnitt.

De senaste tre åren har dock problemen hopat sig och lagom till bolagets tioårsjubileum på börsen toppade aktien på 115 kronor. Sommaren 2007 vände aktien ned och ett par år senare stod aktien i 23 kronor. Munters har alltså fått se sin aktie slaktas på börsen.

Anledningen till den branta nedgången var inte bara en allmänt svag börs utan också att bolagets gloria som konjunkturoberoende vinstmaskin kom på skam. Munters tidigare så fina vinstkurva har brutits och bolagets i dag skrala lönsamhet avspeglas i aktiekursen. I fjol ströp bolaget också utdelningen till sina aktieägare, vilket är ett bevis på de problem som bolaget genomlidit. I år delar bolaget ut 1 krona. Värderingsmässigt är Munters inget givet köp trots den kraftiga nedvärderingen på börsen.

Med en omsättning på drygt 6 miljarder kronor i fjol lyckades Munters göra en vinst på 135 miljoner kronor vilket naturligtvis är ett underbetyg.

Det betyder att Munters handlas till ett p/e-tal på 30 räknat på fjolårets vinst. Således inget fynd om man inte tror att bolaget snabbt kan reparera sina marginaler, omsättningen finns ju trots allt kvar.

Tittar vi framåt så beräknar Veckans Affärer att Munters ökar vinsten per aktie till 3,6 kronor i år vilket ger ett p/e-tal på 15. Det är inte dyrt men inte heller billigt med tanke på bolagets dåliga tillväxt och svängiga resultat de sista åren. Vi avstår därför från aktien.
Skulle bolaget nå upp till sin historiska intjäningsförmåga är aktien dock köpvärd. Innan vi når dit återstår det mycket för bolaget att bevisa.

Det som talar för Munters i det korta perspektivet är det kalla och snörika vintervädret som rått i norra Europa. Det kommer sannolikt att innebära att första halvåret 2010 blir betydligt starkare än aktiemarknaden räknat med.

Viktigare för vår rekommendation är dock att bolagets orderstock är nere på rekordlåga nivåer och det talar inte för att Munters är en munsbit på aktiemarknaden

Bild 1/2  

Sparar sig ur krisen. Munters vd Lars Engstrand satsar på att bli effektivare.

Fem frågor till Lars Engstrand, vd Munters.

Hur ska du göra Munters verksamhet mer förutsägbar?
”Munters är ett stabilt företag som består av flera olika affärer med skillnader i affärslogik och exponering gentemot konjunktur. Förutsägbarheten i den turbulenta ekonomin vi är i just nu är naturligtvis begränsad. För stunden upplever vi en tuff marknad och min bedömning är att vi varken tappar mer eller mindre än konkurrenterna.”

Vad håller nere lönsamheten för affärsområdet vattensanering?
”Det är en marknad satt under prispress och naturligtvis en volymfråga. Vi måste helt enkelt upp i volym! Konkurrensen är hård och marknaden består av stora kunder med starka förhandlingspositioner. Framöver är det viktigt för Munters att fortsätta effektivisera.”

Finns det ytterligare kostnadsbesparingar att göra?
”Det finns alltid besparingar och effektiviseringar att göra, på både kort och lång sikt. Det blir naturligtvis tuffare och tuffare att hitta ytterligare effektiviseringar ju längre in i en lågkonjunktur som man kommer.”

Hur ser du på 2010?
”Utvecklingen pekar åt olika håll för olika delar av verksamheten. Läget är svårbedömt.”

Och på förvärv?
”När rätt nivå på lönsamheten är till­baka kommer förvärv precis som tidigare att vara en del av vår tillväxtstrategi. Det senaste förvärvet vi gjorde var i oktober 2008. I dagsläget är det inte prioriterat att köpa ytterligare verksamheter även om man kan förvänta sig att prislapparna sjunkit i spåren av krisen.”

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera