tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktierekar

Analys: Tre nya preferensaktier att titta närmare på

Publicerad: 20 maj 2015, 11:20

Foto: Istockphoto

Tjänsteförmedlaren, fastighetsbolaget och industrikonglomeratet ger ut preferensaktier i början av sommaren. Här är vår syn på aktierna.


Marcus Hernhag


Att ge ut preferensaktier är ett sätt att finansiera verksamheten vid sidan av banklån och skuldsedlar. Bolag använder i regel olika kombinationer av finansieringssätt och det kapitalet används till måste avkasta mer än snittkostnaden för kapitalanskaffningen.

När bolag ger ut preferensaktier säger direktavkastningen en hel del om risken. Inget bolag ger ut preffar till exempelvis 10 procent om det går att göra det till 8 procent. Preferensaktieägarna har ju företräde till all utdelning framför de vanliga stamaktierna. Det är också stamaktieägarna som i praktiken äger bolaget och som därför får betala preffarnas utdelning och eventuell inlösenlikvid.

Volati Pref ska noteras på First North den 8 juni och anmälningstiden går ut den 26 maj. Volati är ett industrikonglomerat med allt från bilprovning till lant- och skogsbruksmaskiner. Preferensaktiens 7,5 procent i direktavkastning innebär medelhög risk. Volati ser rätt stabilit ut sett till försäljning och resultat under de senaste tre åren, men den låga soliditeten på 13,8 procent är inte lika betryggande.

Heimstaden Pref ska till First North den 11 juni och anmälningstiden går ut den 28 maj. Fastighetsbolagets preferensaktie ger 6,25 procent i direktavkastning, vilket är ungefär lika högt som Klöverns och Akelius preffar. Soliditeten är godkända 31 procent och Heimstadens fokus mot bostäder sänker risken.

Heimstaden Pref är hyggligt prissatt, men inget fynd. Både den och Volati Pref är helt okej att teckna om du saknar preferensaktier i portföljen eller vill chansa på en uppgång första handelsdagen.

Tjänsteförmedlaren Moretime på Aktietorget ger ut preferensaktier i sitt dotterbolag Moretime Financial Services (MFS) och dessa ska listas på Alternativa Aktiemarknaden i juni. Anmälningstiden går ut den 29 maj och aktieägarna i Moretime har företrädesrätt. Direktavkastningen på 12 procent om året säger här en hel del om riskerna. MFS verksamhet inom fakturaköp och factoringtjänster omsatte bara 0,4 miljoner kr under första kvartalet, vilket räckte till nollresultat.

På tillgångssidan hittar vi totalt 1,7 miljoner kr per den 31 mars och det ska jämföras med emissionslikviden på 22,5 miljoner kr. Teckningskursen är 50 kr och inlösenkursen är 70 kr, vilket är 40 procent högre. MFS kan därför i informationsmaterialet locka med en effektiv årsavkastning på 32 procent per år då bolaget har som avsikt att lösa in preferensaktierna under andra kvartalet 2017.

För de flesta placerare är 5-8 procent i avkastning tillräckligt jämfört med riskerna i de bolagen. 32 procent om året i lockbete är en oerhört dyr finansiering för stamaktieägarna i MFS, det vill säga Moretime på Aktietorget. Det är upplagt för en kostsam affär för endera parten.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera