torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Vinstfest för SEB

Publicerad: 28 april 2021, 05:05

Foto: Shutterstock

Storbanken SEB redovisar ett rörelseresultat som var över 1 miljard högre än vad analytikerna väntat sig. Även ränte- och provisionsnettona kom in över förväntan.


Nyhetsbyrån Direkt


SEB redovisar ett rörelseresultat på 7.475 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 6.163 miljoner kronor enligt en sammanställning av 19 analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

SEB:s räntenetto uppgick under det första kvartalet 2021 till 6.396 miljoner kronor, en minskning på 2 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2020 och en ökning med 3 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 2 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.300 miljoner kronor.

”Jämfört med föregående kvartal ökade resolutions- och insättningsgarantiavgifterna. Antalet ränteintjänande dagar hade en negativ inverkan, medan lägre finansieringskostnader påverkade räntenettot positivt”, skriver SEB.

Det kunddrivna räntenettot minskade med 262 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet. Det första kvartalet hade två dagar färre, vilket fick en negativ effekt på räntenettot.

En justering av internräntan ledde till lägre kunddrivna marginaler på inlåning och ökade räntenettot från övriga aktiviteter.

Den negativa effekten på räntenettot från övriga aktiviteter (inklusive till exempel finansiering och annan Treasury-verksamhet, trading och myndighetsavgifter) förbättrades med 99 miljoner kronor till -315 miljoner kronor, jämfört med det fjärde kvartalet 2020.

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, var i stort sett oförändrat från det fjärde kvartalet och uppgick till 4.776 miljoner kronor, vilket var 2 procent högre än Infronts konsensus.

”Företagskunderna var fortsatt aktiva men i linje med säsongseffekter minskade bruttoprovisionerna från emissioner och rådgivning med 34 miljoner kronor till 322 miljoner kronor. Med lägre traditionell utlåning minskade låneprovisionerna, brutto, med 90 miljoner kronor till 686 miljoner kronor, skriver SEB.

Provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet minskade med 84 miljoner kronor till 762 miljoner kronor.

”Den negativa effekten av covid-19 på betal- och kortaktiviteten var tydlig både i jämförelse med föregående kvartal och motsvarande kvartal förra året. En positiv aspekt var att kortverksamheten för privatkunder fortsatte att förbättras från den låga nivån under pandemin förra året”, skriver SEB.

De resultatbaserade provisionerna uppgick till 219 miljoner kronor och ökade med 121 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet, främst på grund av en större post som inte förväntas återkomma. Jämfört med motsvarande kvartal 2020 ökade de med 168 miljoner kronor.

Behåller kostnadsmål för 2021

SEB behåller sitt kostnadsmål för 2021 på 23 miljarder kronor (+/-200 miljoner kronor) baserat på 2018 års valutakurser.

I SEB:s tidigare presenterade affärsplan för 2019–2021 ingår ett antal strategiska initiativ som sammanlagt förväntas innebära tillkommande investeringar på totalt 2–2,5 miljarder kronor under treårsperioden 2019–2021, vilket innebär en årlig kostnadsökning på 1 miljard kronor år 2021.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera