söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Vinst för Catella

Publicerad: 22 november 2013, 07:11

Fastighetsbolaget Catella redovisar en vinst för det tredje kvartalet i år. Omsättningen ökade också.


Nyhetsbyrån Direkt


Catella redovisar ett resultat efter skatt på 10 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-31). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 kronor (-0:38).

Nettoomsättningen uppgick till 259 miljoner kronor (231).

”Förbättringen beror främst på ett stärkt resultat för fastighetsrådgivningen inom verksamhetsgrenen Corporate Finance respektive fondverksamheten inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning. Samtidigt belastas resultatet, liksom under tidigare kvartal, av betydande kostnader för de satsningar som görs inom bankverksamheten”, skriver vd Johan Ericsson.

Catellas verksamhetsgren Corporate Finance redovisade en nettoomsättning om 112 miljoner kronor i tredje kvartalet (100). Resultatet före skatt uppgick till 22 miljoner (8).

Nettoomsättningen inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning ökade till 150 miljoner (134). Resultatet före skatt stannande på -2 miljoner (-27).

Catellas förvaltningsvolymer ökade med 2,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet, varav ett nettoinflöde på 1,0 miljarder kronor, och uppgick vid utgången av perioden till 46,1 miljarder kronor (41,8).

Affärsvolymerna inom kort- och betalningsverksamheten ökade under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet, men är fortfarande på historiskt låga nivåer.

Under kvartalet genomfördes fortsatta investeringar i infrastuktur och förbättringar av rutiner och processer.

”Med ytterligare stabilitet i system och processer kan tillväxten inom kort- och betalningstjänster öka i snabbare takt. På kort sikt är fokus framöver att optimera de befintliga betalningsflödena för att möjliggöra högre marginaler”, skriver Catella i rapporten.

Arbetet med att öka lönsamheten och effektiviteten i Catellas bankverksamhet tar enligt vd Johan Ericsson ”längre tid än beräknat” och kostade 18 miljoner kronor i kvartalet.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera